Skip to main content

Information om sniffandets skadeverkningar

Sniffning är när man luktar på och andas in flyktiga ämnen, såsom tekniska lösningsmedel och gasol, för att bli berusad. 

Sådana ämnen är till exempel 

  • lim 
  • förtunningsmedel 
  • lacker 
  • rengöringsmedel 
  • thinner 
  • butan 
  • lustgas 
  • drivgaser 
  • bensinprodukter 

Sniffning av tekniska lösningsmedel och gaser har vanligtvis en dämpande effekt på centrala nervsystemet. Effekterna vid missbruk av tekniska lösningsmedel kan jämföras med de vid missbruk av narkotika. De flesta lösningsmedel är fettlösliga och absorberas därför snabbt av centrala nervsystemet.  

Regelbunden sniffning leder till ökad tolerans, varmed användaren behöver större mängder av ämnet för att uppnå samma effekt.  

Sniffning förstör snabbt hjärnvävnaden och försvagar de intellektuella funktionerna. Psykiskt beroende är ganska vanligt. En del användare har visat sig vara fysiskt beroende. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips på vad du bör göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av