Skip to main content

Socialtjänsternas stöd vid psykiska problem

Psykiska problem ger ofta upphov till utmaningar inom alla livsområden. Å andra sidan kan svåra livssituationer förvärra psykiska problem. Om du behöver hjälp eller stöd i ett svårt skede i livet kan du kontakta socialtjänsten i ditt område.

Förutom att behandla psykisk ohälsa är det viktigt att tänka på hur vardagen och svåra situationer kunde underlättas. Du kan hos socialtjänsterna få hjälp med att fundera på dessa saker. 

När ska jag kontakta en socialarbetare?

I Finland har alla en lagstadgad rätt till behövlig hjälp. Om det stöd som tillhandahålls från de gemensamma tjänsterna, inte räcker till kan man få hjälp från socialvården.

Du kan kontakta en socialarbetare gällande olika problemsituationer i livet, där du behöver stöd. Det handlar bland annat om utmaningar och krissituationer relaterade till exempelvis

 • fostran och familjeliv 
 • barn eller familjesituation
 • boende hemma 
 • funderingar på boendeformen 
 • vräkningsärenden eller bostadslöshet
 • ekonomiska problem 
 • missbruks- och mentalhälsoproblem
 • anhörigvård 
 • ensamhet
 • tjänster för personer med funktionsnedsättning samt äldre

 

Socialjour 

Du kan kontakta socialtjänsten exempelvis i följande situationer

 • Ett barn har lämnats utan omsorg 
 • En ung person har allvarliga problem 
 • Tillståndet hos en äldre person försämras plötsligt 
 • På grund av missbruk behövs brådskande vård 
 • Det har skett en olycka 
 • Situationen är hotfull eller farlig 

Socialjouren når du via nödnumret 112. Du kan också kontrollera socialjourens telefonnummer på ditt områdes webbplats. 

Socialjouren är avgiftsfri. Du kan ringa jouren när som helst på dygnet, alla dagar året om. 

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös