Skip to main content

Hur uppstår ett spelproblem?

Ett spelproblem uppstår när spelandet är rikligt och regelbundet spelande blir ett sätt. Problematiskt spelande kan utvecklas till ett spelberoende.

Ett spelproblem uppstår när spelandet är omfattande och regelbundet spelande blir ett sätt att leva.  

Vilka faktorer bidrar till uppkomsten av ett spelproblem? 

Uppkomsten av ett spelproblem påverkas av psykologiska, sociala, biologiska och genetiska faktorer. 

Även dessa faktorer kan bidra till uppkomsten av beroende:

  • enkel tillgång till penningspel 
  • spelarens möjlighet att göra val 
  • spelets hastighet 
  • antalet vinster 
  • antalet gånger en vinst varit nära 

Tvångsmässigt spelande kan också utlösas av livssituationen och känslan av hjälplöshet som spelaren upplever.  

De tre stadierna av spelproblem  

Problematiskt spelande kan utvecklas till ett spelberoende. Det har vanligtvis tre stadier.  

  1. I det första stadiet får spelaren en eller flera stora vinster som uppmuntrar hen att fortsätta. Spelandet är fortfarande ett tidsfördriv som ger välbehag. Spelandet fortsätter även om antalet förluster ökar. Spelaren är övertygad om sina chanser att vinna mer.  
  2. I det andra stadiet är spelarens motiv att vinna tillbaka förlorade pengar. Spelaren är övertygad om sin egen kompetens och möjligheten att vinna. Problem med spelandet verkar inte oöverstigliga.  
  3. I det tredje stadiet styr spelandet hela livet. Skadan som orsakas av spelandet är stor, och spelaren söker vård för sitt spelproblem.  

Vilken typ av problem kan penningspelandet orsaka? 

Måttligt spelande orsakar vanligtvis ingen skada. Om spelandet ökar kan det dock leda till problematiskt spelande. 

Problematiskt spelande orsakar tidvis svårigheter. Spelaren kanske döljer sitt spelande och upplever skuld och tidvis depression. Spelandet orsakar också gräl i relationer.  

Vid spelberoende talar man om allvarliga problem som uppstår till följd av överdrivet spelande. Spelaren upplever depression, och hen kan ha självmordstankar. Dessutom kan hen ha skulder, och hen kan finansiera sitt spel med kriminella medel. Problem i relationer kan bland annat leda till skilsmässa. 

Du kan testa ditt spelberoende med hjälp av Droglänkens tester

Du kan läsa om nackdelarna med penningspel på THL:s Spelproblem-webbplats (på finska).

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av