Skip to main content

Sök hjälp för spelberoende

Vilken typ av problem kan spelberoende orsaka? När lönar det sig att söka hjälp? Vem kan hjälpa och vem kan jag kontakta? Hurdan är hjälpen? Var kan jag hitta hjälp för närstående till spelmissbrukare?

När lönar det sig att söka hjälp?

Det lönar sig att söka hjälp för spelberoende när 

 • spelaren eller en närstående märker att spelandet har börjat störa spelarens eller hens familjs vardag och liv  
 • spelaren inte ser problemet själv eller förnekar det, men den närstående ser problemet och känner behov av hjälp  
 • spelarens egna försök att minska på spelandet eller sluta spela helt har misslyckats, och de behöver stöd för sitt mål 

Var kan jag söka hjälp? 

Du kan kontakta 

 • hälsocentralen, studerandehälsovården eller företagshälsovården 
 • missbrukar- och mentalvårdstjänster i ditt område 
 • socialbyrån
 • Spelkliniken eller A-kliniken (på finska)

Du kan också söka hjälp och stöd via Peluuri och Pelirajaton-verksamheten (sidan på finska). 

Nimettömät pelurit GA erbjuder kamratstöd till personer med spelproblem (sidan på finska). 

Hjälp med ekonomiska problem 

I synnerhet penningspel kan orsaka ekonomiska problem. Man kan få hjälp med ekonomiska problem från många olika ställen. 

Rättshjälpsbyråernas ekonomi- och skuldrådgivning erbjuder hjälp med att  

 • kartlägga skuldsituationen, stödtjänster och möjligheter till skuldsanering  
 • förhandla med borgenärer  
 • utarbeta betalningsplaner och skuldreglering  
 • utarbeta och granska ansökan om skuldsanering och betalningsprogrammet till domstolen 

Takuusäätiö erbjuder hjälp med att stabilisera ekonomin (sidan på finska). Du kan till exempel få rådgivning, borgen för ett skuldsaneringslån eller ett litet lån. 

Du kan också kontakta diakonissorna i din församling. De kan hjälpa dig med svåra ekonomiska problem.

Hjälp till närstående till personer med spelproblem 

Problematiskt spelande påverkar också spelarens närstående.  

De närstående kan känna sig övergivna och ensamma. I värsta fall kan spelandet ha förstört familjens ekonomi och minskat det ömsesidiga förtroendet.  

Peluuri, Pelirajaton och Peliklinikka erbjuder samtalsstöd och kamratstöd till närstående till personer med spelproblem (på finska).

Sätt upp mål för dig själv 

Att övervinna spelberoende handlar om att ha kontroll över det egna livet. Du kan sätta upp långsiktiga och kortsiktiga mål. 

Med hjälp av målen kan du uppleva framgångar i det som är viktigt för dig och få ordning på din vardag.  

Återfall är mycket vanliga vid spelproblem. Därför hör det till uppnåendet av målet att också klara av misslyckanden. Det är viktigt att dina mål inte är överdrivna, utan realistiska och möjliga att uppnå. 

När du funderar på lämpliga mål ska du tänka på följande frågor: 

 • Kan du uppskatta när du har nått ditt mål?  
 • Är det möjligt att uppnå målet som planerat?  
 • Innehåller ditt mål tydliga delmål eller steg att ta för att gå vidare?  
 • Är du själv den som agerar och vars handlingar du bedömer?  
 • Är målen tillräckligt viktiga för att vara värda besväret?  

En förändring av handlingssätten påverkar hela livet och påverkar bland annat det egna tänkandet, relationerna och tidsanvändningen. 

Du kan få stöd för att nå målet från till exempel närstående, kollegor, kamrater eller professionella. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtester

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av