Skip to main content

Information om spelproblem

Penningspelande och digitalt spelande ger ofta en stark känsla av välbehag. Ibland kan dock överdrivet spelande få en negativ effekt på livet. Då talar man om problematiskt spelande.

Spelande ger ofta en stark känsla av välbehag. Om man blir överdrivet absorberad av spelande kan det ibland få en negativ effekt på livet. Då talar man om problematiskt spelande.  

Problematiskt spelande kan vara förknippat med en önskan att fly från andra problem, såsom depression, mobbning eller problem i relationer.

Spelproblem åtföljs ofta av olika svåra känslor, till exempel skuld, ångest och skam. I synnerhet penningspel kan leda till ekonomiska svårigheter. 

Penningspel  

Med penningspel avses spel där vinsten eller förlusten är pengar eller något som är värt pengar.  

Penningspel inkluderar nätpoker, myntspel, vadslagning, kasinospel, traditionella lotterier och skraplotter. 

Alltför ofta tror en spelare att hen kan bli bättre om hen tränar tillräckligt. Vinnandet bygger dock på ren slump och tur.  

I Finland är alla penningspel förbjudna för personer under 18 år. 

Hur identifierar jag problematiskt penningspelande? 

Du kan ha ett spelproblem om 

  • det är svårt för dig att sluta spela 
  • du döljer spelandet för andra och ljuger om hur mycket pengar du spenderar 
  • du lånar pengar av närstående eller tar snabblån för att ha pengar att spela med 
  • du har spelrelaterade bråk med närstående 
  • du känner skam eller skuld för spelandet 

Du kan bedöma din egen situation med hjälp av Droglänkens tester. 

Digitalt spelande  

Nätspel och konsolspel är ett roligt tidsfördriv. Ibland kan de dock ta upp en så stor del av dagen att man inte har tillräckligt med tid eller energi för något annat. Då kan det ha uppstått ett beroende av spel eller av att använda internet.  

Hur identifierar jag problematiskt digitalt spelande? 

Du kan ha ett spelproblem om 

  • spelandet stör arbete eller studier 
  • din dygnsrytm störs 
  • det överdrivna spelandet orsakar fysiska symtom som sömnlöshet och muskelspänningar 
  • du känner dig rastlös när du inte kan spela 
  • spelvärlden tar tid och intresse från andra relationer, och världen utanför spelet blir sekundär 

Läs mer

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av