Skip to main content

Psykporten.fi - alltid här för att stötta dig

Den offentliga hälsovårdens webbtjänst för psykiskt välmående.

Egenvårdsprogram Till programmen
Nätterapier Till terapierna
Mentalvårdstjänster Hurdan hjälp finns?

Välkommen till den förnyade Psykporten!

Vi har påbörjat översättningen av hela förnyade Mielenterveystalo.fi till svenska och jobbar så fort vi kan för att få alla info också på svenska. Du kan redan bekanta dig med det nya egenvårdsprogrammet för ångest.

De gamla Psykporten-sidorna fungerar fortfarande parallellt med de nya sidorna.

Vart kan jag vända mig för att få hjälp?

Målet med mentalvårdstjänsten är att stödja dig i en svår situation. Att få hjälp i tid kommer också att göra återhämtningen lättare.

Nätterapier

Nätterapi bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha som uppkommit under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.

Ge feedback och hjälp oss att förbättra våra tjänster

Vi utvecklar våra tjänster genom feedback och det är därför din åsikt är oerhört viktig för oss. Din respons hjälper oss i rätt riktning!

Ge respons