Skip to main content

Närstående

Också de närstående behöver stöd och information om hur de kan hjälpa en person som kämpar med mentalhälsoproblem

På dessa sidor hittar du stöd för att orka själv samt hjälpa en närstående.

Egenvårdsprogram för närstående

I egenvårdsprogrammet hittar du mer information och verktyg. I egenvårdsprogrammet finns bland annat videor, övningar med handledning samt tester. Du kan göra programmet i din egen takt och på tider som passar dig. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Information för närstående

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Du kanske också är intresserad av