Kyvyttömyys nauttia (anhedonia)

Avainsanat: mielihyvän puute, ”mikään ei tunnu miltään”, anhedonia

  • Jos asiat, jotka ennen tuottivat iloa, mielihyvää ja nautintoa, eivät enää herätä näitä tunteita, puhutaan kyvyttömyydestä nauttia eli anhedoniasta.
  • Ohimenevänä tunteena anhedonia on hyvinkin tavallista. Kyky kokea nautintoa voi hetkellisesti häiriintyä esimerkiksi elämänmuutosten, stressin, uupumuksen tai tiettyjen lääkehoitojen yhteydessä. Erilaiset menetykset ja surun kokemukset vaikeuttavat kykyä nauttia hetkellisesti.
  • Pitkittyneenä kyvyttömyys nauttia saattaa viitata johonkin mielenterveyden häiriöön. Se on keskeinen oire esimerkiksi masennuksessa.

Lue lisää

Vinkkejä tilanteeseen, jossa kyky kokea mielihyvää on heikentynyt

  • Elämän murrosvaiheissa samat asiat eivät välttämättä tuotakaan iloa kuin ennen. Tällöin kyvyttömyys nauttia entisistä ilon aiheista voi olla jopa hyödyllinen tunne ja se voi motivoida etsimään elämään uusia merkityksiä.
  • Elämään liittyvien ilonlähteiden läpikäyminen ja etsiminen voivat auttaa oireen lievittämisessä. Itselle mieluisia asioita kannattaa tehdä säännöllisesti, vaikka ne eivät ajankohtaisesti tuottaisikaan mielihyvää samalla tavoin kuin ennen.
  • Jos kyvyttömyys nauttia on oire jostakin mielenterveyden ongelmasta (kuten masennuksesta tai ahdistuneisuushäiriöstä), kohentaa kyseisen ongelman asianmukainen hoito tilannetta.

Itsearviointi

Masennuskysely (BDI)

Lisää tietoa verkossa

Masennus (Terveyskirjasto)

Depressio (Käypä hoito)​​​

Omahoito

​​

Mielenterveystalon omahoito-ohjelmat

Työkaluja mielen hyvinvointiin

Masennuksen omahoito

Kirjallisuutta

Holmer, T (2015). Onnellinen nyt – Käytännön opas tietoiseen läsnäoloon​.​