Skip to main content

Information om depression

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna. Depression förekommer i alla åldersgrupper – från barn till vuxna. Depression börjar vanligtvis i samband med svåra händelser, men kan också uppstå i ett vanligt skede i livet.

Vad är depression?

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna.

Depression börjar vanligtvis i samband med svåra händelser, men kan också uppstå i ett helt vanligt skede i livet.

Att under korta perioder känna sig deprimerad och nedstämd är en del av livet. Ibland kan den nedstämda och sorgsna sinnesstämningen dock bli långvarig och intensiv. Med depression menas en sjukdom där man uppvisar olika typer av sammanhängande symtom under en längre tid.

Utifrån hur länge symtomen håller i sig och hur svåra de är delas depression in i

 • lindrig depression
 • medelsvår depression
 • svår depression.

Depression förekommer i alla åldersgrupper – från barn till vuxna.

Vilka symtom är typiska för depression?

Symtom kopplade till sinnesstämning och självkänsla

 • långvarig nedstämdhet
 • lättretlighet
 • återkommande tankar på döden
 • minskat självförtroende
 • ökade självanklagelser
 • svårigheter att fatta beslut
 • brist på intresse för saker som du tidigare mått bra av
 • koncentrationssvårigheter

Fysiska symtom

 • utmattning och trötthet
 • minskad funktionsförmåga och oföretagsamhet
 • oförklarliga fysiska symtom (huvudvärk, illamående, muskelvärk)
 • förändringar i aptiten
 • sömnstörningar (sover för mycket, vaknar på småtimmarna, har svårt att somna om)

Depression är en sjukdom där man uppvisar olika typer av symtom sammanhängande under en längre tid.

Hur behandlas depression?

Det är viktigt att tidigt upptäcka sjukdomen och påbörja behandling tidigt, för utdragen depression försämrar funktionsförmågan och livskvaliteten. Ju längre tid som går, desto svårare blir det att återhämta sig.

Depression behandlas utifrån en individuell vårdplan. De mest effektiva behandlingarna med låg tröskel är egenvårdsprogram, korttidsterapi och nätterapi.

Psykportens egenvårdsprogram för depression kan påbörjas på egen hand eller med stöd av professionell personal. För nätterapi behövs en remiss från läkare.

Vid behandling av depression används ofta läkemedelsbehandling och psykosociala behandlingar. Psykosociala behandlingar och medicinering kan erbjudas antingen separat eller parallellt.

Psykosociala behandlingar är evidensbaserade behandlingsmetoder som bygger på psykosocial interaktion och som ges av professionell personal. Samtal är en central del i behandlingarna.

Behandling som ges av professionell personal kan genomföras som en kort period på 1–3 träffar eller som en mer intensiv, längre vårdrelation. Träffarna kan ske individuellt med professionell personal eller i form av grupp- eller familjeträffar.

Den mest kända av de psykosociala behandlingsformerna är psykoterapi.

I vissa fall används även neuromodulationsbehandlingar, som:

Vad kan jag själv göra?

Egenvårdsprogram för självständigt arbete

Egenvårdsprogrammet för depression ger dig information om depression och vad som hjälper och försämrar ditt välbefinnande. Du får lära dig hur du bättre kan hantera symtomen på depression.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • självständigt
 • i väntan på annan vård  
 • som tillägg till annan vård
 • efter att annan vård redan har avslutats

Berätta hur du känner dig

Många människor känner sig lättade efter att ha berättat för sina närstående om sina symtom. Även om det känns svårt och onödigt att prata om det, är det värt att prata med en trygg vuxen eller en god vän. När du pratar om din situation är du inte längre ensam i den svåra situationen. Det kan också hjälpa dig att klargöra dina egna tankar och känslor.

Dina närstående kan också ha lagt märke till dina symtom. Genom att prata med dem kan du få en överraskande mycket stöd och förståelse för din återhämtning.

Andra personer som stöd

Om det inte går att prata med dina närstående kan du söka hjälp från personer i samma situation. Kamratstöd finns tillgängligt i grupper och en-till-en. Du kan prata med andra personligen eller online. Det finns också kamratstödjande aktiviteter som drivs av social- och hälsovårdspersonal.

Sköt om dig själv

Att vardagen fungerar smidigt är starkt kopplat till psykiskt välbefinnande. 

När du mår bra går vardagen smidigt utan större ansträngning. Å andra sidan bidrar meningsfulla dagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm till god hälsa. 

Du kan påverka ditt eget välbefinnande genom att göra mycket enkla, vardagliga saker. Motion, välmående och sömn är de grundläggande byggstenarna i vardagen. Andra människors närvaro och sociala kontakter är viktiga. Kvaliteten på din dagliga kost har också en stor inverkan på ditt humör.

Övning

Mina dömande tankar

Varför?

Att döma sig själv eller andra ökar vid depression. Dömande tankar ökar känslan av att inte må bra.

Den här övningen hjälper dig att lägga märke till negativa tankar, skriva ner dem och släppa taget om dem. Du kommer att förstå att även om tankar och känslor är kraftfulla, behöver du inte agera enligt dem.

Hur?

Skriv ner vilka dömande tankar du har om dig själv eller andra.

För varje tanke du skriver ner, ställ dig frågorna:

 • Har jag någon nytta av den här dömande tanken?
 • Om inte, kan jag försöka släppa den?

När och var kan man få hjälp?

Det är bra att söka hjälp med låg tröskel. Du behöver inte själv veta om du lider av depression.

Hjälp av yrkesperson

Professionell hjälp behövs, särskilt om dina egna resurser, instruktioner för egenvård och stödet från dina närstående inte räcker till. En yrkesperson lyssnar och ger stöd. Tillsammans försöker man vanligtvis också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen.

Hjälp kan bl.a. sökas från

 • hälsocentralen
 • skolhälsovården eller studerandehälsan 
 • företagshälsovården.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest för depression

Med hjälp av symtomtesterna kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram för depression

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapi mot depression

Nätterapi bygger på ett självständigt arbete på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av