Skip to main content

Information om depression

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna. Depression förekommer i alla åldersgrupper – från barn till vuxna. Depression börjar vanligtvis i samband med svåra händelser, men kan också uppstå i ett vanligt skede i livet.

Vad är depression?

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna.

Depression börjar vanligtvis i samband med svåra händelser, men kan också uppstå i ett helt vanligt skede i livet.

Att under korta perioder känna sig deprimerad och nedstämd är en del av livet. Ibland kan den nedstämda och sorgsna sinnesstämningen dock bli långvarig och intensiv. Med depression menas en sjukdom där man uppvisar olika typer av sammanhängande symtom under en längre tid.

Utifrån hur länge symtomen håller i sig och hur svåra de är delas depression in i

 • lindrig depression
 • medelsvår depression
 • svår depression.

Depression förekommer i alla åldersgrupper – från barn till vuxna.

Vilka symtom är typiska för depression?

Symtom kopplade till sinnesstämning och självkänsla

 • långvarig nedstämdhet
 • lättretlighet
 • återkommande tankar på döden
 • minskat självförtroende
 • ökade självanklagelser
 • svårigheter att fatta beslut
 • brist på intresse för saker som du tidigare mått bra av
 • koncentrationssvårigheter

Fysiska symtom

 • utmattning och trötthet
 • minskad funktionsförmåga och oföretagsamhet
 • oförklarliga fysiska symtom (huvudvärk, illamående, muskelvärk)
 • förändringar i aptiten
 • sömnstörningar (sover för mycket, vaknar på småtimmarna, har svårt att somna om)

Depression är en sjukdom där man uppvisar olika typer av symtom sammanhängande under en längre tid.

Hur behandlas depression?

Det är viktigt att tidigt upptäcka sjukdomen och påbörja behandling tidigt, för utdragen depression försämrar funktionsförmågan och livskvaliteten. Ju längre tid som går, desto svårare blir det att återhämta sig.

Depression behandlas utifrån en individuell vårdplan. De mest effektiva behandlingarna med låg tröskel är egenvårdsprogram, korttidsterapi och nätterapi.

Psykportens egenvårdsprogram för depression kan påbörjas på egen hand eller med stöd av professionell personal. För nätterapi behövs en remiss från läkare.

Vid behandling av depression används ofta läkemedelsbehandling och psykosociala behandlingar. Psykosociala behandlingar och medicinering kan erbjudas antingen separat eller parallellt.

Psykosociala behandlingar är evidensbaserade behandlingsmetoder som bygger på psykosocial interaktion och som ges av professionell personal. Samtal är en central del i behandlingarna.

Behandling som ges av professionell personal kan genomföras som en kort period på 1–3 träffar eller som en mer intensiv, längre vårdrelation. Träffarna kan ske individuellt med professionell personal eller i form av grupp- eller familjeträffar.

Den mest kända av de psykosociala behandlingsformerna är psykoterapi.

I vissa fall används även neuromodulationsbehandlingar, som

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest för depression

Med hjälp av symtomtesterna kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram för depression

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller uppvisar lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. 

Nätterapi mot depression

Nätterapi bygger på ett självständigt arbete på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av