Skip to main content

Information om depression

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna. Depression förekommer i alla åldersgrupper – från barn till vuxna. Depression börjar vanligtvis i samband med svåra händelser, men kan också uppstå i vilket skede av livet som helst.

Vad är depression?

Depression är en av de vanligaste psykiska störningarna.

Depression börjar vanligtvis i samband med svåra händelser, men kan också uppstå i vilket skede av livet som helst.

Att under korta perioder känna sig deprimerad och nedstämd är en del av livet. Ibland kan den nedstämda och sorgsna sinnesstämningen dock bli långvarig och intensiv. Med depression avses en sjukdom där man upplever olika typer av symtom under en längre tid.

Utifrån hur länge symtomen håller i sig och hur svåra de är delas depression in i

 • lindrig depression
 • medelsvår depression
 • svår depression.

Depression förekommer i alla åldersgrupper – från barn till vuxna.

Vilka symtom är typiska för depression?

Depression är en sjukdom där man uppvisar olika typer av symtom under en längre tid.

Symtom kopplade till sinnesstämning och självkänsla

 • långvarig nedstämdhet
 • lättretlighet
 • återkommande tankar på döden
 • minskat självförtroende
 • ökade självanklagelser
 • svårigheter att fatta beslut
 • brist på intresse för saker som du tidigare mått bra av
 • koncentrationssvårigheter

Fysiska symtom

 • utmattning och trötthet
 • minskad funktionsförmåga och oföretagsamhet
 • oförklarliga fysiska symtom (huvudvärk, illamående, muskelvärk)
 • förändringar i aptiten
 • sömnstörningar (sover för mycket, vaknar på småtimmarna, har svårt att somna om)

Hur behandlas depression?

Det är viktigt att i ett tidigt skede upptäcka sjukdomen och påbörja behandlingen eftersom en utdragen depression försämrar funktionsförmågan och livskvaliteten. Ju längre tid som går, desto svårare blir det att återhämta sig.

Depression behandlas utifrån en individuell vårdplan. De mest effektiva behandlingarna med låg tröskel är egenvårdsprogram, korttidsterapi och nätterapi.

Psykportens egenvårdsprogram för depression kan påbörjas på egen hand eller med stöd av professionell personal. För nätterapi behövs en remiss från läkare.

Vid behandling av depression används ofta läkemedelsbehandling och psykosociala behandlingar. Psykosociala behandlingar och medicinering kan erbjudas antingen separat eller parallellt.

Psykosociala behandlingar är evidensbaserade behandlingsmetoder som bygger på psykosocial interaktion och som ges av professionell personal. Samtal är en central del i behandlingarna.

Behandling som ges av professionell personal kan genomföras som en kort period på 1–3 träffar eller som en mer intensiv, längre vårdrelation. Träffarna kan ske individuellt med professionell personal eller i form av grupp- eller familjeträffar.

Den mest kända av de psykosociala behandlingsformerna är psykoterapi.

I vissa fall används även neuromodulationsbehandlingar såsom:

Vad kan jag själv göra?

Egenvårdsprogram för arbete på egen hand

Egenvårdsprogrammet för depression ger dig information om depression och vad som hjälper och försämrar ditt välbefinnande. Du får lära dig hur du bättre kan hantera symtomen på depression.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • på egen hand
 • i väntan på övrig vård  
 • som tillägg till övrig vård
 • efter att övrig vård redan har avslutats

Berätta för andra hur du mår

Många upplever att de känner sig lättade när de har berättat om sina symtom för sina närstående. Även om det känns svårt och onödigt att prata om det, är det värt att prata med en trygg vuxen eller en god vän. När du pratar om din situation är du inte längre ensam i den svåra situationen. Det kan också hjälpa dig att klargöra dina egna tankar och känslor.

Dina närstående har kanske också märkt dina symtom. Genom att prata med dem kan du få överraskande mycket stöd och förståelse för din återhämtning.

Stöd av andra

Om det inte går att prata med dina närstående kan du söka hjälp från personer i samma situation. Kamratstöd förekommer både i gruppform och på tumanhand och träffarna kan vara både ansikte mot ansikte och på distans. Det finns också kamratstödjande aktiviteter som drivs av social- och hälsovårdspersonal.

Ta hand om dig själv

Hur välfungerande vardagen är har en stark inverkan på det psykiska välbefinnandet.  

När man mår bra löper även vardagen ofta smidigt och kräver inte stora ansträngningar. Dessutom främjar vardagliga rutiner och en regelbunden dygnsrytm även hälsan överlag. 

Du kan påverka ditt välbefinnande med hjälp av väldigt enkla saker varje dag. Motion, sömn och att uppleva välbehag utgör viktiga byggstenar i vardagen. Andra människors närvaro och att ha sociala kontakter är viktigt. Kvaliteten på det dagliga intaget av näring har också en stor inverkan på sinnesstämningen.

Övning

Mina dömande tankar

Varför?

Då man är deprimerad blir det vanligare att man dömer sig själv eller andra. Dömande tankar ökar känslan av att inte må bra.

Denna övning hjälper dig att lägga märke till negativa tankar, skriva ner dem och släppa taget om dem. Du kommer att förstå att även om tankar och känslor är kraftfulla så behöver du inte agera enligt dem.

Hur?

Skriv ner vilka dömande tankar du har om dig själv eller andra.

För varje tanke du skriver ner kan du ställa dig följande frågor:

 • Har jag någon nytta av den här dömande tanken?
 • Om inte, kan jag försöka släppa den?

När och var kan jag få hjälp?

Det är bra att söka hjälp med låg tröskel. Du kan söka hjälp fastän dina symtom är lindriga.

Professionell hjälp

En yrkespersons hjälp behövs framför allt ifall de egna resurserna, egenvårdsanvisningarna och stödet från närstående inte räcker till. En yrkesperson lyssnar och ger stöd. Tillsammans försöker man vanligtvis också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen.

Du kan söka hjälp bl.a. via

 • hälsocentralen
 • skolhälsovården eller studerandehälsan
 • företagshälsovården.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram för depression

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi för depression

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av