Siirry pääsisältöön

F10–19.1 Päihteiden haitallinen käyttö

Tässä kerrotaan päihteiden haitallisen käytön diagnooseista sekä kulusta ja hoidosta.

Päihteiden haitallisella käytöllä viitataan tilanteeseen, jossa käytöstä on aiheutunut haittaa tai riskiä terveydelle. Varsinaista riippuvuutta päihteestä ei kuitenkaan ole. 

Päihteiden haitalliseen käyttöön liittyy usein myös muita mielenterveysongelmia.   

Kriteerit 

Diagnoosin kannalta oleellista on, että jotakin päihdettä käytetään siten, että se aiheuttaa todellista kehollista tai mielenterveydellistä haittaa, joka voidaan liittää käytettyyn päihteeseen. 

Lisäksi päihteen käyttö on saattanut aiheuttaa tai edistää arvostelukyvyn heikentymistä ja häiritsevää käyttäytymistä, joka voi vaikuttaa ihmissuhteisiin.   

F10-19 diagnoosiluokissa numero määritellään käytettyjen päihteiden tai aineryhmien perusteella. 

  • F10: Alkoholinkäytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt 
  • F11: Opioidien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
  • F12: Kannabinoidien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
  • F13: Rauhoittavien lääkkeiden tai unilääkkeiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
  • F14: Kokaiinin käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
  • F15: Muiden piristeiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
  • F16: Hallusinogeenien käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
  • F18: Liuotinaineiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt  
  • F19: Useiden lääkeaineiden ja muiden psyykkisiin toimintoihin vaikuttavien aineiden käytön aiheuttamat häiriöt  

Sairauden kulku ja ennuste 

Jos päihdeongelma on luokiteltu haitalliseksi käytöksi, on se asteeltaan lievempi kuin riippuvuus. 

Jotkut saavat tilanteen hallintaan omalla päätöksellä sekä itsenäisellä työskentelyllä ilman ulkopuolista apua. Tärkeää on kiinnittää tilanteeseen huomiota.

Päihteiden haitallinen käyttö voi johtaa riippuvuuden kehittymiseen. Tilannetta voi olla hankala itse tunnistaa. 

Omahoito ja hoito 

Haittojen välttämiseksi ja riippuvuuden kehittymisen estämiseksi olisi päihteen käyttöä tärkeä pyrkiä vähentämään tai kokonaan välttämään.

Jos kyseessä on alkoholinkäyttö, voi apua olla Mielenterveystalon alkoholinkäytön omahoito-ohjelmasta. Lääkärin lähetteellä voi päästä alkoholin liikakäytön nettiterapiaan.

Hankalassa tilanteessa kannattaa ottaa yhteyttä terveyskeskukseen, työterveyshuoltoon, A-klinikkaan tai muuhun päihdehoitoyksikköön. Hoidossa psykologiset menetelmät ovat keskeisiä. 

Vertaistukiryhmät ovat monelle tärkeä tukimuoto. Vertaistukea voi saada esimerkiksi Päihdelinkin keskustelukanavilta. Näitä ovat esimerkiksi Me vähentäjät ja Me lopettajat.

Mikä on diagnoosi?

Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös