Siirry pääsisältöön

F10.2–19.2 Päihderiippuvuus

Tässä kerrotaan päihderiippuvuuden diagnooseista sekä kulusta ja hoidosta.

Päihderiippuvuudella tarkoitetaan sitä, että päihteen käyttö on jatkuvaa, toistuvaa ja pakonomaista huolimatta mahdollisista terveydellisistä haitoista. 

Riippuvuus voi olla fysiologista tai psykologista. Usein se on kumpaakin näistä. 

Fysiologisessa riippuvuudessa päihteen sietokyky on kohonnut ja päihteen käytön keskeyttäminen aiheuttaa vieroitusoireita. 

Psykologinen riippuvuus puolestaan kohdistuu päihteen tuottamiin toivottuihin psyykkisiin vaikutuksiin, kuten euforiaan, aistiharhoihin sekä ikävien tuntemusten, kuten ahdistuksen ja häpeän, lieventymiseen.  

Kriteerit 

Diagnoosin kriteereitä ovat 

 • voimakas halu käyttää päihdettä 
 • vaikeudet käytön hallinnassa 
 • jatkuva käyttö huolimatta haitallisista seurauksista 
 • päihteen käytön asettaminen muiden asioiden edelle 

Usein on myös muodostunut kohonnut sietokyky päihteelle ja päihteen käytön keskeyttäminen aiheuttaa vieroitusoireita.  

Riippuvuus voi liittyä 

 • yhteen päihdeaineeseen, kuten alkoholiin tai rauhoittavaan lääkkeeseen 
 • aineryhmään, kuten opioideihin 
 • useaan eri aineeseen tai aineryhmään 

Päihderiippuvuuden diagnoosit on jaoteltu käytettyjen päihteiden tai aineryhmien perusteella. 

 • F10.2: Alkoholin käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä 
 • F11.2: Opioidien käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä  
 • F12.2:  Kannabinoidien käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä 
 • F13.2: Rauhoittavien lääkkeiden tai unilääkkeiden käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä  
 • F14.2: Kokaiinin käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä  
 • F15.2: Muun piristeen käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä  
 • F16.2: Hallusinogeenien käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä  
 • F18.2: Liuotinaineiden käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä  
 • F19.2: Useiden lääkeaineiden tai muun psyykkisiin toimintoihin vaikuttavan aineen käytön aiheuttama riippuvuusoireyhtymä 

Sairauden kulku ja ennuste 

Eri päihdeaineiden käytön yleisyys vaihtelee paljon. 

Erityisen yleistä on alkoholin ongelmallinen käyttö ja alkoholiriippuvuus. Arviolta 10–15 % miehistä kärsii jossain vaiheessa elämäänsä alkoholiriippuvuudesta. Myös naisten alkoholiriippuvuus on yleistynyt.  

Päihteen käytön tarkoitus voi olla tunnetilan helpottaminen. Usein se kuitenkin aiheuttaa ja pahentaa ahdistus-, pelko-, unettomuus- ja masennusoireita. Näin päihteen käyttö voi johtaa noidankehään, jossa päihde ylläpitää huonoa vointia. Tällöin päihdeainetta tarvitaan ajan kuluessa enemmän ja useammin.  

Riippuvuuden kehittymiseen saattaa mennä jopa vuosia. Sitä voi edeltää pitkään jatkunut ongelmakäyttö. Henkilö itse ei välttämättä tunnista ongelmakäyttöään ja riippuvuuden kehittymistä. 

Riippuvuus on vakavampaa kuin haitallinen käyttö. Lisäksi riippuvuuteen kuuluu usein psykiatrisia oheissairauksia, kuten masennusta tai ahdistusta. 

Usein huomattava osa henkilön ajasta kuluu päihteen hankkimiseen, käyttöön tai käytöstä toipumiseen.  

Päihteiden jatkuva käyttö saattaa aiheuttaa aivojen eri alueilla vaurioita. Nämä voivat aiheuttaa pysyviä muutoksia esimerkiksi hermoston toimintaan, liikkumiseen ja asioiden tiedolliseen käsittelyyn.  

Omahoito ja hoito 

Hoidon tavoite määritellään yksilöllisesti. Joillakin tavoitteena voi olla päihteettömyys. Toisilla se voi olla päihteestä aiheutuvien haittojen vähentyminen.

Päihderiippuvuuteen on olemassa näyttöön perustuvia lääkehoitoja ja psykososiaalisia hoitoja. Vertaistukiryhmät ovat monelle tärkeä tukimuoto.

Jos kyseessä on alkoholinkäyttö, voi apua olla Mielenterveystalon alkoholinkäytön omahoito-ohjelmasta. Lääkärin lähetteellä voi päästä alkoholin liikakäytön nettiterapiaan.

Mikä on diagnoosi?

Mielenterveyshäiriöihin liittyvät diagnoosit esitellään WHO:n kehittämän kansainvälisen ICD-10 tautiluokituksen mukaisesti.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös