Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

3. Tunne valtaa aivot

Voimakkaan tunteen aikana aivoissa toimivat eri alueet kuin normaalitilassa.

Kun aivot ovat ns. normaalitilassa, pystyy ihminen käyttämään henkisiä voimavarojaan siihen, että olo pysyy hyvänä. Kun ihminen joutuu voimakkaan tunteen valtaan, aivojen toiminta muuttuu. Jos ihminen kokee uhkaa, pelkoa tai vääryyttä, keskittyvät aivot olennaiseen ja pyrkivät korjaamaan tilanteen.

Yhdysvaltalainen professori Daniel Siegel on nimennyt nämä aivojen toimintatilat ylä- ja alatieksi.

  • Normaali olotila on ylätie.
  • Voimakkaan tunnetilan aikana käytössä on alatie.

Miksi suuttumus vie ihmisen raiteiltaan?

Ylätiellä eli aivojen normaalitilassa käytettäviä mielen toimintoja ovat esimerkiksi harkinta, järkeily, syy-seuraus-suhteiden puntarointi, vastuuntunto, empatia ja moraali. Ylätiellä aivot pystyvät itsehillintään, neuvotteluun ja järkevien päätösten tekemiseen.

Alatiellä vallitsee taistele tai pakene -tila, jossa ihminen keskittyy lähinnä selviytymään hengissä. Aivot joutuvat alatielle voimakkaan tunteen, kuten raivon, shokin, paniikin tai kauhun, seurauksena. Silloin kaikki monimutkaiset ylätien toiminnot kytkeytyvät pois.

Ihminen keskittyy vain nykyhetkeen ja tuntee pakottavaa tarvetta toimia. Tätä kestää niin pitkään kuin voimakas tunne on päällä.

Rauhoittuminen auttaa järkeilemään

Voimakkaan tunnetilan aikana, eli aivojen ollessa alatiellä, on haastavaa esimerkiksi järkeillä ja muistaa. Jotta voi toimia normaalisti, on ensin siirryttävä takaisin ylätielle. Ylätielle pääsee rauhoittumalla voimakkaasta suuttumuksesta.

Muista

Alatielle joutumisen riskiä lisäävät muun muassa väsymys, stressi, omat pettymyksen ja väkivallan kokemukset, alkoholi ja päihteet, jotkin lääkkeet, perimä ja matala verensokeri. Riskitekijöitä kannattaa pyrkiä vähentämään.

Tunnista riskihetki

Tunnista riskihetki

Alatiellä harkinta kytkeytyy pois käytöstä. Itsehillintä ja empatia eivät toimi normaalisti. Päätökset, lupaukset ja järkeily pyyhkiytyvät mielestä. Kontrolli voi hävitä täysin, ja ihminen olla valmis jopa äärimmäisiin tekoihin.

Reaktioiden voimakkuus on yksilöllistä ja riippuu muun muassa temperamentista ja voimavarojen määrästä.

Alatiellä ollessaan ihminen ei yleensä itse tajua tilaansa. Vasta jälkeenpäin tajuaa olleensa harkitsematon ja saattaa katua katkerasti tekojaan. Kun tilanteen tai tapahtuneen ymmärtää, on jo ylätiellä.

Riskin välttäminen

On tärkeää havaita alatielle joutumisen riski ja tunnistaa laukaisevat tekijät. Jos päästää itsensä vajoamaan alatielle, eli pinna ehtii palaa tai joutuu paniikkiin, on normaalitilaan siirtyminen ja rauhoittuminen vaikeaa.

Alatieltä takaisin ylätielle palautuminen voi olla hyvin hidasta. Takaisin alas on helppo romahtaa. Luisuminen takaisin alatielle on vaarana vielä silloinkin, kun yrittää rauhoittua tai uskoo jo olevansa rauhallinen.

Alatiellä ei opi mitään, eikä siitä ole mitään hyötyä. Jokaisen kannattaa pyrkiä välttämään sitä, että itse tai muut joutuvat alatielle. Asiat ja tilanteet on parempi hoitaa silloin, kun kaikki ovat rauhallisia ja aivojen toiminta on mahdollisimman laajaa ja rikasta.

Muista

  • Tunnista laukaisevat tekijät
  • Opettele ottamaan aikalisä
  • Pyri käymään vanhat traumat läpi
  • Vahvista ylätietä