Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mihin aggressiota tarvitaan?

Usein aggressiota pidetään vain pahana. Kuitenkin ilman aggressiota ihminen olisi kyvytön toteuttamaan tahtoaan.

Aggressiontunne koulii vahvaksi ja itsenäiseksi. Se antaa ihmiselle energiaa toimia sellaisten asioiden puolesta, joihin hän uskoo. Se antaa myös uskoa itseen sekä uskallusta pitää puoliaan ja puolustaa arvojaan määrätietoisen jämäkästi, käyttämättä silti tuhoavia tai peruuttamattomia ratkaisuja.

Aggressio on tarpeellinen esimerkiksi silloin, kun haluaa muuttaa jotakin, joka tuntuu pahalta tai väärältä. Näin aggressio on myös muutosvoimaa ja -energiaa.

Aggressio rakentaa itsetuntoa

Aggression avulla voi tavoitella asioita, joita pitää tärkeinä. Kun pitää jämäkästi puoliaan tai taistelee oikeudenmukaisuuden puolesta, voi kokea jopa muuttavansa maailmaa.

Näin itsetunto kasvaa vahvemmaksi, ja samalla oppii päämäärätietoisuutta. Onnistuminen tuo kokemuksen itsestä selviytyjänä.

Aggressio auttaa, kun itseä pitää puolustaa

Terve itsetunto ja arvostavan kohtelun edellyttäminen muilta vaatii aggressiota. Itsepuolustusta tarvitaan fyysisen kamppailun lisäksi myös niissä tilanteissa, joissa joku nälvii, haukkuu tai muutoin puheella sortaa toisen oikeuksia.

Se, että ei alistu huonoon kohteluun, lisää kokemusta omasta merkityksestä ja elämänhallinnasta. Vaatii kuitenkin harjoittelua oppia puolustamaan itseään niin, ettei itse käytä fyysistä tai psyykkistä väkivaltaa tai riko välejään toisten kanssa.

On normaalia tuntea aggressiota

On normaalia tuntea esimerkiksi ärsyyntymistä, mustasukkaisuutta tai loukkaantumisentunteita. Tällöin voi herätä tarve toimia tunteen vallassa tuhoavasti tai alistavasti. Koska näin ei kuitenkaan voi toimia, on opittava tietämään, mikä on sallittua ja mitä kannattaa tehdä.

Lait, normit, säännöt ja monenlaiset sopimukset ovat yhteisöjen laatimia. Myös kaveri- tai parisuhteessa on sekä sopivaa että sopimatonta käytöstä. Toiselle voi kertoa, että tämä loukkasi, mutta ketään ei saa lyödä.

Ajan ja kokemuksen myötä ihminen oppii arvioimaan, mitä seurauksia omilla teoilla on. Myös muiden huonosta tai typerästä käytöksestä löytää esimerkkejä, joiden pohjalta voi etukäteen miettiä hankalia tilanteita ja niihin sopivia käyttäytymistapoja.

Tunteiden tunnistaminen ja hyväksyminen

Kun haastava tunne valtaa mielen ja kehon, on sitä osattava havainnoida.  Näin saa lisäaikaa rauhoittumiseen ja voi ikään kuin matkan päästä nimetä tunteet mielessään. Jo se voi helpottaa.

Oman kehon reaktioita voi tarkkailla kuin ulkopuolelta. Samalla keho alkaa usein rentoutua ja rauhoittua.

Kun huomaa tuntemusten olevan tilapäisiä reaktioita, niitä sietää paremmin ja niiden kanssa toimiminen on helpompaa. Nämä havaintojen pohjalta syntyvät oivallukset kasvattavat myös tunnetaitoja.

Rakentava riitely

Kaikkien kanssa ei voi olla samaa mieltä, mutta silti pitää osata käyttäytyä niin, ettei tee mitään typerää ja tuhoavaa. Kaikissa ihmissuhteissa on tarpeen osata ilmaista eriävä mielipide asiallisesti.

Ketään ei kannata yllyttää riitaan. On monenlaisia tapoja rauhoittaa tilannetta. Asiat kannattaa selvittää silloin, kun kaikki ovat rauhoittuneet.

Aggressio suojelee

Aggression antama energia voi ilmetä rohkeutena, määrätietoisuutena, itsevarmuutena ja sisuna. Näitä tarvitaan runsaasti siihen, että pystyy sanomaan ”ei” silloin, kun se on tarpeen.

Muista

Ilman aggressiota ihminen olisi kyvytön toteuttamaan tahtoaan.