Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä aivoissa tapahtuu?

Voimakkaan tunteen aikana aivoissa toimivat eri alueet kuin normaalitilassa. Yhdysvaltalainen professori Daniel Siegel on nimennyt aivojen toimintatilat ylä- ja alatieksi.

Ylä- ja alatie

Ylätie

Ylätie on normaali olotila. Ylätiellä aivot pystyvät itsehillintään, neuvotteluun ja järkevien päätösten tekemiseen.

Alatie

Ihminen joutuu alatielle voimakkaan tunteen seurauksena. Alatiellä vallitsee taistele tai pakene -tila. Kaikki monimutkaiset ylätien toiminnot kytkeytyvät pois. Ihminen keskittyy vain selviytymään ja tuntee pakottavaa tarvetta toimia.

Voimakas tunne saa aivot kriisitilaan

Ylätiellä eli aivojen normaalitilassa käytettäviä mielen toimintoja ovat esimerkiksi harkinta, järkeily, syy-seuraus-suhteiden puntarointi, vastuuntunto, empatia ja moraali. 

Alatie on aivojen kriisitilanne. Alatielle aivot joutuvat voimakkaan tunteen, kuten raivon, shokin, paniikin tai kauhun, seurauksena. Tämän voi laukaista esimerkiksi ärsyttävä henkilö tai tilanne.

Alatiellä ihminen keskittyy vain nykyhetkeen. Sitä kestää niin pitkään kuin voimakas tunne on päällä.

Rauhoittuminen auttaa järkeilemään

Voimakkaan tunnetilan aikana eli aivojen ollessa alatiellä on haastavaa esimerkiksi järkeillä ja muistaa. Jotta voi toimia normaalisti, on ensin siirryttävä takaisin ylätielle.

Ylätielle pääsee rauhoittumalla voimakkaasta suuttumuksesta.

Muista

Alatielle joutumisen riskiä lisäävät muun muassa

  • väsymys ja stressi
  • aiemmat pettymyksen ja väkivallan kokemukset
  • alkoholi ja muut päihteet
  • jotkin lääkkeet
  • perimä
  • matala verensokeri

Osaan riskitekijöistä voi itse vaikuttaa. Niitä kannattaa pyrkiä vähentämään.

Alatiellä harkinta kytkeytyy pois päältä

Alatiellä harkinta kytkeytyy pois käytöstä. Itsehillintä ja empatia eivät toimi normaalisti. Päätökset, lupaukset ja järkeily pyyhkiytyvät mielestä. Kontrolli voi hävitä täysin ja ihminen olla valmis jopa äärimmäisiin tekoihin.

Reaktioiden voimakkuus on yksilöllistä ja riippuu muun muassa temperamentista ja voimavarojen määrästä.

Alatiellä ollessaan ihminen ei yleensä itse tajua tilaansa. Vasta jälkeenpäin tajuaa olleensa harkitsematon ja saattaa katua katkerasti tekojaan. Kun tilanteen tai tapahtuneen ymmärtää, on jo ylätiellä.

Alatiellä ei opi mitään

On tärkeää havaita alatielle joutumisen riski ja tunnistaa laukaisevat tekijät. Jos päästää itsensä vajoamaan alatielle eli pinna ehtii palaa tai joutuu paniikkiin, on normaalitilaan siirtyminen ja rauhoittuminen vaikeaa.

Alatieltä takaisin ylätielle palautuminen voi olla hyvin hidasta. Takaisin alas on helppo romahtaa. Luisuminen takaisin alatielle on vaarana vielä silloinkin, kun yrittää rauhoittua tai uskoo jo olevansa rauhallinen.

Alatiellä ei opi mitään, eikä siitä ole mitään hyötyä. Jokaisen kannattaa pyrkiä välttämään sitä, että itse tai muut joutuvat alatielle. Asiat ja tilanteet on parempi hoitaa silloin, kun kaikki ovat rauhallisia ja aivojen toiminta on mahdollisimman laajaa ja rikasta.

Muista

  • Tunnista laukaisevat tekijät
  • Opettele ottamaan aikalisä
  • Pyri käymään vanhat traumat läpi
  • Vahvista ylätietä