Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Itseen kohdistuva aggressio

Itseen kohdistuvia tapoja käsitellä aggressiota ja rankkoja tunteita ovat muun muassa

  • oman itsen vähättely
  • itsestään huolehtimisen laiminlyönti
  • väkivalta itseä kohtaan
  • itsemurha-ajatukset ja -yritykset

Kyseessä voi olla myös toive nopeasta helpotuksesta sietämättömään oloon. Joskus taustalla on ajatus kärsimyksen lopettamisesta tai itsen armahtamisesta loppumattomalta tuntuvasta taistelusta.

Itseen kohdistuva aggressio on haitallista samalla tavoin kuin muihin ihmisiin tai esineisiin kohdistuva pahan olon purkaminen.

Riskikäyttäytyminen

Liiallinen päihteiden käyttö, vaarallinen liikennekäyttäytyminen, vastuuton seksikäyttäytyminen tai piittaamattomuus omasta terveydestä ovat huonoja tapoja purkaa huonoa oloa, epätoivoa ja aggressiota.

Viiltely

Viiltely ja muut tavat vahingoittaa itseään eivät ole hyödyllisiä tapoja purkaa sietämättömiä tunteita. Mielenterveystalon viiltelyn omahoito-ohjelmasta saa apua viiltelystä eroon pääsemiseen.

Itsemurha-ajatukset ja -yritykset

Voimien loppuminen, väsymys, uupumus sekä fyysisen tai psyykkisen tuskan alle musertuminen saattavat altistaa itsemurha-ajatuksille ja -yrityksille. Taustalla voi olla pyrkimys päästä pois sietämättömästä olosta ja tilanteesta.

Joku saattaa myös saada helpotusta ajatuksesta: ”Läheiset jäävät kaipaamaan minua, kostan niille itsemurhalla!” Tällöin kyseessä on keinojen loppuminen ja avuttomuus.

Väkivaltainen käytös muita kohtaan

Väkivaltaa käyttävät ihmiset joutuvat vastuuseen teoistaan ja kohtaamaan niiden seuraukset. Tämän vuoksi väkivaltainen käyttäytyminen muita kohtaan on samalla myös itseen kohdistuvaa harkitsematonta aggression purkua.

Väkivaltaisen ihmisen elinpiiri ja itsemääräämisoikeus pienenevät ja hankaloituvat. Laki määrää rangaistuksen, ja kanssaihmiset saattavat vältellä väkivaltaista henkilöä.

Taustalla on usein masennus

Itseen kohdistuvan aggression taustalla on monesti jonkinasteinen masennus.

Masennusta aiheuttaa muun muassa aggression puuttuminen tai tukahduttaminen. Tämä estää aggression saamisen tervehdyttäväksi käyttövoimaksi. Aggression tukahduttamisen taustalla voi olla esimerkiksi se, että perheessä ei saa osoittaa mieltään millään tavalla.

Kun aggression rakentavilla keinoilla ja positiivisella voimalla ei kykene muuttamaan oloaan tai ympäristöään paremmaksi, voimat hiipuvat, ja on yhä vaikeampi löytää käyttöönsä toimivia keinoja parantaa huonoa oloa. Se voi johtaa masennukseen.

Taustasyistä riippumatta masennus aiheuttaa aggressiontunteen tuoman energian vähenemistä. Itsetunto laskee, kun huomaa, ettei pysty hallitsemaan elämäänsä niin kuin haluaisi.

Masennuksesta saa lisää tietoa muun muassa Mielenterveystalon masennuksen omahoito-ohjelmasta.

Muista

Itseen kohdistuva aggressio on haitallista eikä rakenna mitään myönteistä.