Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Itsetunnon merkitys aggression hallinnalle

Yksinkertaisesti sanottuna itsetunto on ihmisen käsitys siitä, onko hän riittävän hyvä ja oikeanlainen. Siihen sisältyy käsitys omasta merkityksestä maailmassa ja kokemus siitä, tekeekö mielestään niitä asioita, joihin uskoo.

Itsetunnon perusta rakentuu lapsuuden ja nuoruuden aikana. Itsetunto kuitenkin muuttuu päivittäin, jopa hetkittäin, koko elämän ajan. Itsetunto voi olla vakaa ja ympäristöstä riippumaton. Se voi myös olla häilyvä ja altis toisten kommenteille.

On tärkeää tietää, että itsetuntoaan voi kehittää ja kasvattaa. Itsetuntoa rakentaa sekin, miten läheiset ja muut ympärillä olevat suhtautuvat: saako heiltä tukea ja kannustusta, sekä mitä uskoo läheisten itsestä ajattelevan.

Itsetunnon merkitys on suuri

Itsetunnon merkitys oman elämän hallinnalle ja suunnalle on huomattava. Kun itsetunto on hyvä, tekee ihminen itselleen hyviä asioita sekä valintoja, jotka auttavat tavoitteisiin pääsemisessä.

Jos itsetunto puolestaan on heikko, saattaa ihminen jättää tavoitteensa määrittelemättä. Hänen ei mielestään ehkä kannata tavoitella mitään ponnisteluja vaativaa, koska hän uskoo joka tapauksessa epäonnistuvansa.

Itsetunnon rakentuminen

Ympäristö vaikuttaa lähes kaikkien, mutta varsinkin nuorten itsetuntoon voimakkaasti. Esimerkiksi koulukiusaaminen vahingoittaa usein vakavasti itsetuntoa. Samaa aiheuttaa väkivaltainen kurituskasvatus, kaltoinkohtelu, hylkäämiset ja mitätöinti.

Nämä kaikki voivat heikentää itsetuntoa vielä vuosikausia myöhemminkin. Toisaalta kasvuvuosina saatu hoiva sekä hyvät ihmissuhteet ja onnistumisen kokemukset rakentavat hyvän itsetunnon perustan.

Itsetuntoa voi parantaa

Itsetunto rakentuu, kun tekee yhä uudelleen pieniä tärkeitä tekoja ja valintoja elämässään. Myönteiseen asenteeseen sekä itsen ja muiden hyväksymiseen täytyy tietoisesti pyrkiä. Erityisen tärkeää on hyväksyä oma pettymys ja harmi silloin, jos tekee virheen tai epäonnistuu. On hyvä puhua itselleen kannustavasti ja myötätuntoisesti.

Kun itsetunto on kohdillaan, on myös valmiimpi löytämään itselle hyviä ratkaisuja silloinkin, kun jokin vaikea tunne herää. Voi päättää toimia aikaisemman suunnitelmansa mukaan. Näin ei joudu ongelmiin ja voi elää levollisesti itseään kunnioittaen.

Käytös ja itsetunto         

Aggression hallinta on osa elämänhallintaa. Jokaisen oman elämän kannalta on merkityksellistä pystyä tulemaan toimeen vaikeiden tunteiden kanssa. Silloin voi niitä pelkäämättä ja välttelemättä kulkea omia tavoitteita kohti.

Kun kykenee toimimaan itseä ja muita kunnioittavalla tavalla, käsitys itsestä osaavana ja omaa elämää hallitsevana ihmisenä lisääntyy. Silloin saa usein myönteistä palautetta myös ympäristöltä.

Muista

Myönteiseen asenteeseen sekä itsen ja muiden hyväksymiseen täytyy tietoisesti pyrkiä.