Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten temperamentti vaikuttaa?

Temperamentti vaikuttaa suuttumuksen hallintaan.

Ihmiset ovat erilaisia. Jotkut ovat kaikissa tilanteissa rauhallisia, eikä heistä näy ulospäin minkäänlaisia merkkejä hermostumisesta, suuttumisesta tai maltin menetyksestä. Toiset taas tulistuvat nopeasti eivätkä pysty peittämään tunteitaan.

Ihmisten temperamentit ovat erilaisia, eikä niihin juuri voi vaikuttaa. Silti myös helposti tulistuva ihminen voi opetella rauhoittamaan itseään tai ottamaan aikalisän hankalassa tilanteessa.

Temperamenttityypit

Harva kuuluu pelkästään yhteen temperamenttityyppiin. Kulloinenkin reagointitapa riippuu temperamentin lisäksi muun muassa vireystilasta, veren sokeritasapainosta sekä aiemmasta ja tämänhetkisestä elämäntilanteesta.

Rauhallinen ja itsekeskeinen temperamentti – suunnitelmallisesti aggressiiviset ihmiset

Jotkut käyttävät omaa aggressiotaan suunnitelmallisesti. Heidän mielestään väkivalta on käyttökelpoinen, toimiva ja hyväksyttävä tapa ajaa asiaansa. Heidän väkivaltaiseen käytökseensä ei juuri liity vihantunteita.

Laskelmoivaa ja tunnekylmää ihmistä kutsutaan psykopaatiksi. Tällainen henkilö ei kuitenkaan välttämättä ole itse väkivaltainen, vaan hän saattaa manipuloida muita saadakseen asiat sujumaan tahtonsa mukaan.

Räjähtävä temperamentti – reaktiivisesti aggressiiviset

Reaktiivisesti aggressiivinen ihminen tulistuu helposti. Hänellä on kiivas temperamentti ja tunteiden hallinnan vaikeutta.

Hänen aggressiivisuutensa ei ole suunnitelmallista vaan hallitsematonta. Ärsytettynä tällainen ihminen menettää malttinsa jossakin vaiheessa.

Reaktiivisesti aggressiiviset usein tiedostavat itsekin ongelmat, joita heillä on räjähtävyyden kanssa. He eivät yleensä osaa ratkaista tätä käyttäytymisongelmaa itsenäisesti, vaikka haluaisivatkin.

Rauhallinen ja pitkäjänteinen temperamentti

Tällainen ihminen on rauhallinen eikä menetä malttiaan tai käytä väkivaltaa. Hän on kärsivällinen ja ennalta-arvattava. Hän riitaantuu ja suuttuu harvoin. Rauhalliset ja pitkäjänteiset ovat usein haluttua seuraa, sillä heidän kanssaan on turvallista ja leppoisaa.

Lyhytjännitteinen temperamentti

Lyhytjännitteisen temperamentin omaavan on vaikea keskittyä yhteen asiaan. Kun vastaan tulee jotakin kiinnostavaa, hän unohtaa edellisen asian ja siirtyy seuraavaan.

Hän kohtaa ja näkee elämässään paljon sekä on aina paikalla. Tällainen ihminen ei kuitenkaan yleensä ole väkivaltainen.

Minkälainen on oma temperamenttityyppisi?

Pohdi omaa temperamenttiasi. Minkälaisia piirteitä tunnistat?

Voit pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Jos sinua ärsytetään tai tilanne on muuten kuormittava, kuinka helposti tulistut?
  • Jos käyttäydyt väkivaltaisesti, liittyykö siihen usein hallitsemattomia tunteita, kuten vihaa tai raivoa?
  • Onko väkivaltainen käytös sinulle joskus harkittu ratkaisu? Onko koskaan ollut tilanteita, joissa olet kokenut hyötyneesi jollain tavoin väkivaltaisesta käytöksestä?
  • Kuinka ennalta-arvattavaa käytöksesi on? Herättääkö se ympäristössäsi enemmän turvallisuuden- vai turvattomuudentunteita?