Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mitä on itsetunto?

Itsetunnolla tarkoitetaan yleensä kokonaiskäsitystä omasta arvosta ja pystyvyydestä. Yleensä kokemus omasta itsetunnosta ei ole täysin hyvä tai huono, vaan jotain siltä väliltä.

Heikko itsetunto

Heikolla itsetunnolla tarkoitetaan tavallisesti sitä, että näkemykset itsestä ovat isolta osin kielteisiä. Ihminen saattaa pitää itseään

  • huonona
  • riittämättömänä
  • kyvyttömänä

Jos näitä ajatuksia pitää ehdottomina totuuksina ja toimii niiden mukaisesti, ne voivat merkittävästi rajoittaa elämää ja heikentää hyvinvointia.

Itsetunto vaihtelee

Kokemus omasta itsetunnosta vaihtelee tyypillisesti läpi elämän ja tilanteesta toiseen. Kukaan ei näe itseään aina positiivisessa valossa.

Itsetunto muodostuu vaihtelevista ajatuksista, jotka koskevat omaa arvoa ja pystyvyyttä. Osa näistä ajatuksista liittyy menneisiin kokemuksiin eli omaan historiaan. Vastoinkäymiset ja toisten mitätöivä kohtelu voivat herättää kielteisiä ajatuksia itsestä.

Mielellä on kyky keksiä useita syitä siihen, miksi et riitä sellaisena kuin olet. Mielesi saattaa väittää, että

  • et ole tarpeeksi kaunis/komea
  • kehosi on vääränlainen
  • et osaa asioita yhtä hyvin kuin muut
  • et ole tarpeeksi kiinnostava

Huomaa, että oma mielesi voi keksiä kritisoivia ja vähätteleviä ajatuksia käytännössä loputtomiin riippumatta siitä, millainen olet ja mitä teet.

Näkökulma itsetunnon vahvistamiseen

Tässä ohjelmassa keskiössä ei ole itseä koskevien ajatusten muokkaaminen positiivisiksi.

Sen sijaan harjoitellaan ottamaan askelia kohti itselle tärkeitä asioita ja suhtautumaan kevyemmin arvosteleviin ajatuksiin ja yksipuolisiin näkemyksiin itsestä. Tämä on usein itsessään palkitsevaa. Samalla syntyy usein myös positiivisempia ajatuksia itsestä.

Itseä koskevia ajatuksia ei siis tarvitse ensin yrittää muokata kauttaaltaan positiivisiksi. Aktiivisia askelia kohti omannäköistä elämää voi ottaa, vaikka oma mieli pyrkisi lannistamaan ja pelottelemaan.