Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad är självkänsla?

Med självkänsla avses vanligtvis en helhetsuppfattning om ens eget värde och duglighet. I allmänhet är upplevelsen av ens egen självkänsla inte enbart bra eller dålig, utan något däremellan.

Dålig självkänsla

Med dålig självkänsla avses oftast att synen på sig själv till stor del är negativ. En person kan betrakta sig själv som

  • dålig
  • otillräcklig
  • oduglig

Om man betraktar dessa tankar som absoluta sanningar och agerar i enlighet med dem, kan de avsevärt begränsa livet och försämra välbefinnandet.

Självkänslan varierar

Upplevelsen av den egna självkänslan varierar vanligtvis under hela livet och från en situation till en annan. Ingen ser sig själv i ett positivt ljus hela tiden.

Självkänslan bildas av olika tankar om ens eget värde och ens duglighet. En del av dessa tankar är relaterade till tidigare upplevelser, det vill säga till ens egen historia. Negativa tankar om en själv kan också uppkomma från motgångar och av att andra nedsätter en.

Ditt psyke har en förmåga att hitta på många orsaker till varför du inte räcker till som du är. Ditt psyke kan hävda att

  • du inte är tillräckligt vacker/stilig
  • du har fel kroppstyp
  • du inte kan göra saker lika bra som andra
  • du inte är tillräckligt intressant

Observera att ditt psyke kan nästan i det oändliga hitta på tankar som kritiserar och nedsätter dig, oavsett hurdan du är och vad du gör.

Ett perspektiv för att stärka självkänslan

I det här programmet ligger fokus inte på att omforma tankarna om dig själv så att de blir positiva.

Istället övar du på att närma dig saker som är viktiga för dig och att ha en mildare inställning till kritiska tankar och ensidiga åsikter om dig själv. Detta är ofta givande i sig. Samtidigt uppkommer ofta mer positiva tankar om sig själv.

Du behöver alltså inte först försöka omforma dina tankar om dig själv till att vara enbart positiva. Du kan aktivt gå mot ett självständigt liv, trots att ditt eget psyke försöker knäcka och skrämma dig.