Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

4. Arvioi unen tarve 

Lapsen tarve unelle on yksilöllistä. Jotkut tarvitsevat unta vähän, jotkut keskimääräisesti ja jotkut taas paljon.

Tyypillinen unimäärä 

Unentarve vähenee kasvun ja kehityksen myötä. Tällöin myös lapsen nukkumaanmenoaikoja pitää mukauttaa.  

On tärkeää, että lapsen päiväunet ja nukkumaanmenoajat vastaavat lapsen senhetkistä unentarvetta. Opettele tunnistamaan, mikä unimäärä on lapsellesi sopiva missäkin ikävaiheessa.  

Huomaa, että lapsi voi luontaisesti tarvita vähän tai paljon unta. Etenkin pienillä lapsilla on paljon yksilöllisiä eroja unentarpeessa. Unen kokonaismäärä saadaan, kun yöunen ja päiväunen määrä lasketaan yhteen. 

Lapsen keskimääräinen unentarve vuorokaudessa 

  • 14,5 tuntia 3 kuukauden iässä 
  • 14 tuntia 6 kuukauden – 1 vuoden iässä 
  • 13 tuntia 1,5 vuoden iässä 
  • 12,5 tuntia 2 vuoden iässä 
  • 11 tuntia 5 vuoden iässä 
  • 10 tuntia 10 vuoden iässä 

Miten tunnistan sopivan unimäärän? 

Vaihtelu lasten unentarpeessa on suurta. Unen määrä on sopiva, jos lapsesi voi hyvin ja vaikuttaa virkeältä. Olennaista on katsoa lapsen vointia kokonaisuutena.  

Sopiva unen määrä on tärkeää myös unen laadun kannalta, sillä nukahtaminen voi olla vaikeaa liian virkeänä tai yliväsyneenä.  

Univajeen oireet 

Lapsen univaje voi näkyä erilaisina oireina. Liian vähäisen unimäärän merkkejä ovat esimerkiksi väsyneisyys, itkuisuus, ärtyneisyys ja keskittymättömyys. Liian vähäinen uni voi joillekin aiheuttaa ylikierroksia ja levottomuutta.  

Toiset reagoivat jaksamattomuudella, vetämättömyydellä ja alavireisyydellä. Millaisia oireita sinun lapsellasi on yliväsyneenä? 

Mukauta unimäärää tarvittaessa 

Tilapäiset stressitekijät, kuten sairaudet ja muutokset, voivat tilapäisesti lisätä lapsen unentarvetta tai heikentää lapsen unen laatua. Tällöin on tärkeää antaa lapselle mahdollisuus nukkua enemmän ja palautua kuormituksesta. Vasta sen jälkeen palataan normaaliin rytmiin. 

Arvioi, mikä unimäärä on sinun lapsellesi sopiva. Unipäiväkirjan avulla voit laskea, paljonko lapsi nukkuu vuorokauden tai viikon aikana. Tämän jälkeen voit verrata sitä ikätasolle tyypilliseen unimäärään.  

Harjoitus 1: Unen tarpeen arviointi 

Tavoite

Arvioit unipäiväkirjan avulla lapsen unentarvetta tällä hetkellä.  

Ohje 

Vastaa alta löytyviin kysymyksiin. Käytä harjoituksessa apuna täyttämääsi unipäiväkirjaa. 

Laske yhteen lapsesi päivä- ja yöunen kestot vuorokaudessa. Kuinka paljon lapsesi nukkuu tällä hetkellä keskimäärin? 

Käytä apunasi täyttämääsi unipäiväkirjaa, joka löytyi harjoituksesta ”2. Etsi säännöllinen unirytmi”.  

Päivissä voi olla eroavaisuuksia. Sen vuoksi on hyvä laskea unen määrä koko viikon ajalta. Sen perusteella voit laskea, paljonko lapsi keskimäärin nukkuu vuorokaudessa.  

Kirjoita tuntimäärät ylös. Vertaa niitä sen jälkeen lapsesi ikäluokan keskimääräiseen unimäärään. Löydät tietoa keskimääräisestä unesta ja sen vaihtelusta yläpuolelta kappaleen tekstistä. 

Loading ...

Arvioi, onko lapsesi luontaisesti 

Loading ...

Pohdi sitten vastaustesi perusteella, miten lapsesi vaikuttaa nukkuvan tällä hetkellä?  

Loading ...

Jos huomasit, että lapsesi ei nuku riittävästi, tee seuraava harjoitus unen määrän lisäämiseksi. 

Harjoitus 2: Unen määrän lisääminen  

Tavoite 

Lisäät lapsen unen määrää asteittain.  

Ohje 

Jos lapsi vaikuttaa nukkuvan liian vähän, pyri lisäämään unimäärää aamuisin tai iltaisin asteittain maksimissaan 15 minuuttia kerrallaan. 

Lisäys tapahtuu tuttuja iltarutiineja ja vuoteeseen menoa aikaistamalla. Voit myös mahdollisuuksien mukaan lisätä unta aamuun, jos lapsesi uni sinne riittää. 

Jos yksi lisäysjakso ei riitä, lisää uniaikaa varovasti muutaman päivän tai viikon välein. Älä etene liian nopeasti tai liian isoin askelin, jottei muutos ole lapselle liian iso. Pidä samalla huolta säännöllisestä unirytmistä.  

Jatka, kunnes olet päässyt riittävään uniaikaan vuorokaudessa.  

Esimerkki 

• 2-vuotias lapsi nukahtaa iltaisin klo 20.00 ja herää klo 06.30. Tällöin unta tulee yhteensä 10 tuntia ja 30 minuuttia.  
• Lisäksi lapsi nukkuu päiväunet klo 12.00–13.30, eli yhteensä yhden tunnin ja 30 minuuttia.   
• Lapsi nukkuu tällöin yhteensä 12 tuntia vuorokaudessa. Lapsi on päivisin kuitenkin hieman väsynyt ja ärtynyt. Yleensä 2-vuotiaat lapset nukkuvat noin 13 tuntia vuorokaudessa. 

Miten tilannetta voisi korjata

• Lapsi nukkuu omaan unitarpeeseensa nähden hieman liian vähän. Pyritään lisäämään unimäärää.  
• Tehdään 15 minuutin lisäys. Tavoitteena oleva unirytmi on jatkossa klo 19.45–6.30 tai 20.00–6:45. Tällöin yöunta tulee yhteensä 10 tuntia ja 45 minuuttia.  
• Päiväunia jatketaan edelleen klo 12.00–13.30 eli yhteensä yksi tunti ja 30 minuuttia.  

Huomioitavaa

Tilannetta voi arvioida uudelleen 1–2 viikon kuluttua. Tarvittaessa unta voidaan vielä lisätä iltaan asteittain 15 minuuttia kerrallaan.

Muista 

  • Huolehdi siitä, että lapsen unimäärä on sopiva ikätasoon ja unentarpeeseen nähden.  

  • Lisää tarvittaessa unta iltaan asteittain. Tee lisäys muutaman päivän tai viikon välein, jottei muutos ole kerralla liian suuri.