Skip to main content

Egenvårdsprogram

4. Bedöm sömnbehovet 

Barnets behov av sömn är individuellt. Somliga behöver lite sömn, somliga en genomsnittlig mängd och somliga mycket.

Typisk sömnmängd 

Behovet av sömn minskar i takt med att barnet växer och utvecklas. Då ska också tiden då barnet lägger sig anpassas.  

Det är viktigt att barnets dagssömn och läggdags motsvarar barnets aktuella sömnbehov. Lär dig att identifiera vilken mängd sömn som är lämplig för ditt barn vid respektive ålder.  

Observera att barnet naturligt kan behöva lite eller mycket sömn. I synnerhet små barn har stora individuella skillnader i sömnbehovet. Den totala mängden sömn erhålls när mängden nattsömn och dagssömn adderas. 

Barnets genomsnittliga sömnbehov per dygn 

  • 14,5 timmar vid 3 månaders ålder 
  • 14 timmar vid 6 månaders – 1 års ålder 
  • 13 timmar vid ett 1,5 års ålder 
  • 12,5 timmar vid 2 års ålder 
  • 11 timmar vid 5 års ålder 
  • 10 timmar vid 10 års ålder 

Hur känner jag igen en lämplig mängd sömn? 

Variationen är stor i sömnbehovet hos barn. Mängden sömn är lämplig om ditt barn mår bra och verkar piggt. Det väsentliga är att se på barnets välbefinnande som helhet.  

En lämplig mängd sömn är också viktig med tanke på sömnkvaliteten, eftersom det kan vara svårt att somna när man är för pigg eller övertrött.  

Symtom på sömnbrist 

Sömnbrist hos ett barn kan ta sig uttryck som olika symtom. Tecken på för lite sömn är till exempel trötthet, gråtmildhet, irritation och bristande koncentration. Hos somliga kan för lite sömn orsaka överspändhet och rastlöshet.  

Andra reagerar med bristande ork, hängighet och nedstämdhet. Vilka symtom har ditt barn när hen är övertrött? 

Anpassa sömnmängden vid behov 

Tillfälliga stressfaktorer, såsom sjukdomar och förändringar, kan tillfälligt öka barnets sömnbehov eller försämra barnets sömnkvalitet. Då är det viktigt att ge barnet möjlighet att sova mer och återhämta sig från belastningen. Först efter det återgår man till den normala rytmen. 

Bedöm vilken sömnmängd som är lämplig för ditt barn. Med hjälp av sömndagboken kan du beräkna hur mycket barnet sover under ett dygn eller en vecka. Därefter kan du jämföra det med den sömnmängd som är typisk för åldersnivån.  

Övning 1: Bedömning av sömnbehovet

Mål

Med hjälp av sömndagboken bedömer du barnets sömnbehov just nu.  

Anvisning 

Svara på frågorna nedan. Använd sömndagboken du har fyllt i som hjälp vid övningen. 

Räkna ihop längden på barnets dags- och nattsömntid per dygn. Hur mycket sover ditt barn i genomsnitt just nu? 

Använd sömndagboken du fyllt i och som finns i övning "2. Hitta en regelbunden sömnrytm”.  

Det kan finnas skillnader mellan dagarna. Därför är det bra att beräkna mängden sömn under hela veckan. Med detta som grund kan du beräkna hur mycket barnet sover i genomsnitt per dygn.  

Skriv upp antalet timmar. Jämför dem sedan med den genomsnittliga mängden sömn för barnets åldersgrupp. Du hittar information om den genomsnittliga mängden sömn och dess variation i stycket ovan. 

Loading ...

Bedöm om ditt barn naturligt 

Loading ...

Fundera sedan, baserat på dina svar, hur ditt barn verkar sova just nu.  

Loading ...

Om du märkte att ditt barn inte sover tillräckligt, gör följande övning för att öka sömnmängden. 

Övning 2: Öka mängden sömn

Mål 

Du ökar gradvis barnets sömnmängd.  

Anvisning 

Om ditt barn verkar sova för lite, försök att gradvis öka mängden sömn på morgnarna eller kvällarna, högst 15 minuter åt gången. 

Ökningen görs genom att tidigarelägga de välbekanta kvällsrutinerna och sänggåendet. Om möjligt kan du också öka sömnen på morgonen om ditt barns sömn räcker ända dit. 

Om en ökningsperiod inte räcker till, öka försiktigt sömntiden med några dagars eller veckors mellanrum. Gå inte för snabbt framåt och ta inte för stora steg, så att förändringen inte blir för stor för barnet. Se samtidigt till att sömnrytmen är regelbunden.  

Fortsätt tills du har nått en tillräcklig sömntid under dygnet.  

Exempel 

• Ett 2-årigt barn somnar klockan 20.00 på kvällarna och vaknar klockan 06.30. Då blir sömntiden sammanlagt 10 timmar och 30 minuter.  
• Dessutom sover barnet dagssömn från 12.00 till 13.30, dvs. sammanlagt en timme och 30 minuter.   
• Barnet sover i detta fall sammanlagt 12 timmar i dygnet. Om dagarna är barnet dock lite trött och irriterat. I allmänhet sover 2-åriga barn cirka 13 timmar per dygn. 

Hur kan situationen åtgärdas

• Barnet sover lite för lite i förhållande till sitt sömnbehov. Vi försöker öka mängden sömn.  
• Gör en ökning på 15 minuter. I fortsättningen är målet för sömnrytmen kl. 19.45–6.30 eller 20.00–6:45. Då blir nattsömnen sammanlagt 10 timmar och 45 minuter.  
• Dagssömnen fortsätter fortfarande kl. 12.00–13.30, dvs. sammanlagt en timme och 30 minuter.  

Observera

Situationen kan bedömas på nytt om 1–2 veckor. Vid behov kan sömnen fortfarande ökas under kvällen gradvis, 15 minuter åt gången.

Kom ihåg 

  • Se till att ditt barns sömnmängd är lämplig för hens åldersnivå och sömnbehov.  

  • Öka vid behov sömnen gradvis på kvällen. Gör ett ökningen med några dagars eller veckors mellanrum så att förändringen inte blir för stor på en gång.