Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

8. Pura uniassosiaatio

Uniassosiaatio tarkoittaa sitä, että yli kuuden kuukauden ikäinen lapsi ei osaa nukahtaa ilman tiettyä opittua tapaa. Uniassosiaatio voi olla esimerkiksi imetys, maitopullo, taputtelu, silittely tai tutti.

Ongelma uniassosiaatiossa on se, ettei lapsi osaa nukahtaa itse ilman tuttua tapaa. Hän tarvitsee vanhempaansa avuksi nukkumaan mennessään ja yöheräämisten yhteydessä.  

Uniassosiaation purkaminen 

Uniassosiaatiota purettaessa tavoite on vierottaa lapsi asteittain aiemmasta tavasta. Sitä harjoitellaan tarjoamalla lapselle vaihe vaiheelta kevyempi tuki nukahtamistilanteessa.  

Esimerkiksi imetys voidaan ensin korvata sylissä pitämisellä. Sitten syli voidaan korvata silittelyllä, ja myöhemmin silittely vanhemman puheella. Näin edetään vaihe vaiheelta kohti itsenäisestä nukahtamista.  

Uniassosiaatiota purettaessa vanhemman johdonmukaisuus ja rauhallisuus on tärkeää. Lisäksi lapselle on tärkeää antaa riittävästi aikaa muutoksen oppimiseen.  

Harjoitus: Pura uniassosiaatiota 

Tavoite 

Purat asteittain pulmallista uniassosiaatiota, jotta itsenäinen nukahtaminen onnistuu helpommin. 

Ohje 

Jos lapsellasi on uniassosiaatiotyyppistä uniongelmaa, toteutuu uniassosiaation purku pienemmän tuen periaatteen mukaisesti.  

1. Mieti, mikä lapsellesi on uniassosiaatio eli mitä lapsi tarvitsee nukahtamisen tueksi. Onko se esimerkiksi maitopullo, vanhemman vierellä oleminen tai vanhemman käsi? 

2. Pyri muuttamaan tukea asteittain kevyempään suuntaan. Etene riittävän pienin askelin ja riittävän hitaasti. 

Esimerkiksi  

Uniassosiaatio: oma käsi lapsen kädessä  
Askel: oma käsi lapsen selällä 
Askel: käden jättäminen pois  

Tai 

Uniassosiaatio: vierellä pötköttäminen 
Askel: vuoteen vierellä istuminen 

Muista

Jos lapsi vaatii totuttua toimintatapaa tai hermostuu muutoksesta, rauhoittele lasta sekä kehu ja kiitä harjoittelusta. Uuteen toimintatapaan tottuminen ja turvallisuudentunteen kehittyminen vievät aikaa.