Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Paljonko unta lapsi tarvitsee?

Eri ikäisten lasten unentarve on erilaista. Myös yksilölliset erot voivat olla suuria. Toiset tarvitsevat jo varhaislapsuudessa enemmän unta kuin toiset. On tärkeää arvioida, mikä on sopiva määrä unta juuri sinun lapsellesi.

Ikä vaikuttaa siihen, millaista hyvä uni on. Erityisesti varhaislapsuudessa tapahtuu suuria muutoksia unirytmissä, unentarpeessa ja unen rakenteessa.  

Pienet lapset 

Vastasyntyneet nukkuvat noin 15–16 tuntia vuorokaudessa. Vähitellen unentarve vähenee.  

1-vuotiaat nukkuvat keskimäärin 12–14 tuntia ja 5-vuotiaat 10–11 tuntia vuorokaudessa.  

Unirytmin kehitys 

Vastasyntynyt nukkuu epäsäännöllisesti 2–4 tunnin jaksoissa sekä päivisin että öisin. Kun lapsen vuorokausirytmi alkaa säännöllistyä, muuttuu yöuni yhtenäisemmäksi. Tämä kehitys alkaa noin kolmen kuukauden iässä. 

Puolen vuoden iässä lapsella on yleensä melko säännöllinen unirytmi. Tällöin suurin osa unesta nukutaan yöaikaan.  

Puolivuotias nukkuu päiväunia 2–3 kertaa päivässä. Päiväunien tarve vähenee lapsen kasvaessa. Päiväunet jäävät kokonaan pois keskimäärin 3–4 vuoden iässä.  

Yöheräily 

Unen kehityksestä johtuen yöheräämiset ovat alle 2-vuotiailla lapsilla tavallisia. Pieni lapsi herää keskimäärin 2–3 kertaa yössä. Yöheräämiset vähenevät asteittain toisen ikävuoden aikana. 

Osa lapsista oppii nukahtamaan uudelleen, mutta monet tarvitsevat vielä toisella ikävuodella vanhempansa apua pystyäkseen nukahtamaan uudelleen.  

Kouluikäiset lapset 

Koululaiset nukkuvat yleensä noin 9–10 tuntia yössä. Uni on useimmiten yhtenäistä, ja nukahtaminen sujuu melko nopeasti. Monet tarvitsevat aikuisen tukea säännölliseen nukkumiseen. 

Koululaisen kohdalla on tärkeää huolehtia riittävästä unensaannista. Lapset eivät aina itse tunnista päiväväsymyksen merkkejä. Vanhemman on tärkeää muistuttaa unen merkityksestä ja auttaa lasta löytämään sopiva unirytmi.  

Murrosiässä unentarve saattaa kasvaa. Murrosiän jälkeen lapsen uni muuttuu laadultaan ja määrältään samantyyppiseksi kuin aikuisella.  

Miten voi edistää hyvää unta? 

Hyvän yöunen takana on hyvin sujunut päivä.

Lapset nukkuvat parhaiten silloin, kun arki on säännöllistä, rauhallista ja ennakoitavaa. Riittävä yhteinen aika iltaisin tukee lapsen turvallisuudentunnetta ja helpottaa unille asettumista.  

Tässä omahoito-ohjelmassa saat tietoa lapsen unen kehityksestä ja lapsen uneen vaikuttavista tekijöistä. Opit myös keinoja, joilla voit edistää lapsen hyvää unta.