Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

6. Myönteisen palautteen antaminen  

Pieni lapsi tarvitsee paljon sanallista ja konkreettista ohjausta taitojensa vahvistamiseen. Tämä koskee myös unitaitoja. Älä jätä lasta yksin, vaan auta häntä haastavissa tilanteissa.

Rutiinit ja säännöllisyys tuovat lapsellesi sisäistä turvallisuudentunnetta, joka edistää uusien taitojen oppimista ja parantaa unen laatua. Osoittamasi ymmärrys lapsen univaikeutta kohtaan sekä tarjoamasi tuki vahvistavat suhdettanne. 

Oppiminen vaatii aikaa ja rauhaa 

Lapsi opettelee asioita askel kerrallaan. Lapsi tarvitsee oppimiseen paljon vanhemman sekä muiden aikuisten apua ja tukea.  

Stressaantuneena, kuormittuneena tai ylivireisenä lapsen on vaikea oppia uusia asioita. Aiemmin opittu voi unohtua. Vältä riitaa tai kiihtymistä nukkumaanmenotilanteissa. Kun stressihormonit lisääntyvät ja aivojen hälytysjärjestelmä kytkeytyy päälle, on lapsen vaikea nukahtaa tai nukkua ehjää unta.   

Tue lastasi oppimisessa näin 

Uusien asioiden oppiminen perustuu toivotun käytöksen vahvistamiseen ja ei-toivotun käytöksen huomiotta jättämiseen. Tuloksen kannalta kummankin tekijän toteutuminen on olennaista. Näillä keinoin vanhempi ohjaa lasta vähitellen toimimaan toivotulla tavalla.  

Uuden tavan oppiminen vaatii tutkimusten mukaan useita toistoja ja ainakin 2–3 viikkoa johdonmukaista harjoittelua.  

Miten ohjaan lasta? 

Lapsi tarvitsee avuksi lähellä olevaa, rauhoittavaa, ohjaavaa ja kannustavaa vanhempaa. Opasta lasta sanallisesti ja kerro, mitä seuraavaksi tehdään. Pyri ohjaamaan selkeästi, johdonmukaisesti ja rauhallisesti. 

Kun sanot ääneen sen, mitä parhaillaan tehdään, autat lasta keskittymään siihen, mitä kulloinkin tapahtuu. Ääneen sanominen myös jäsentää lapsesi ajattelua.  

Miten toimia, jos lapsi ei toimi toivotusti? 

Vältä ajautumasta kieltojen kehään.  Vähennä kieltämistä ja jätä huomioimatta, kun lapsi toimii ei-toivotusti, jollei asiaan ole turvallisuuden vuoksi syytä puuttua.  

Kokeile kuiskata sen sijaan, että korottaisit ääntäsi. Vältä moitteita. Sivuuta ei-toivottu toiminta, ja ohjaa lasta lempeästi takaisin tarkoituksenmukaiseen tekemiseen.  

Apuvälineet 

Kun ohjaat lasta ja autat häntä oppimaan uutta, on tärkeää jäsentää tilanteita. Apuna opettelussa voit käyttää esimerkiksi ennakointia, kuvallista iltaohjelmaa, munakelloa tai Time Timer -kelloa. Niiden avulla voit valmistaa lasta tulevaan tekemiseen tai auttaa pysymään siinä. 

Vahvista oppimista palkitsemisella 

Positiivisen palautteen saaminen toivotusta käytöksestä on tehokkain keino lisätä lapsen toivottua käyttäytymistä.  

On tärkeä muistaa, että palkitsemismenetelmässä tulos saavutetaan toivotun käyttäytymisen huomioimisen ja ei-toivotun käyttäytymisen huomiotta jättämisen yhteisvaikutuksesta. 

Kehu, kiitä ja palkitse, kun lapsesi tekee asian toivotulla tavalla. Palkkio toimii parhaiten, kun se yhdistyy lapsen mielessä tiettyyn tekemiseen ja palkkio tulee välittömästi. Kiittäminen voi olla myös sanatonta. Esimerkiksi hymy, peukku, hyväksyvä nyökkäys tai taputus lapsen olalle voi olla riittävä tapa vahvistaa oikeanlaista toimintaa.  

Isompia lapsia voi palkkioiden avulla motivoida harjoittelemaan uutta. Aseta tavoitteet niin matalalle, että lapsen on vanhemman tuella mahdollista saavuttaa ne. 

Harjoitus: Positiivisen palautteen antaminen  

Tavoite 

Toivotun käyttäytymisen lisääminen positiivisen palautteen kautta ja ei-toivotun käyttäytymisen vähentäminen huomiotta jättämisen avulla.  

Ohje 

Valitse yksi asia, jota lapsesi opettelee parhaillaan tai jonka oppiminen on ollut lapsellesi vaikeaa. Pohdi, miten voisit auttaa häntä tässä. Mieti, mikä motivoisi lastasi harjoittelemaan uutta taitoa.  

Rakentakaa positiivisen palautteen muistilista 

Muistilista voi olla esimerkiksi vihko, jonne onnistumiset kirjataan, tai taulukko, johon kiinnitetään tarroja merkeiksi onnistumisista. Täyttäkää muistilistaa yhdessä. Sopikaa yhdessä palkinto, jonka lapsi saa onnistumisista. 

Kirjoita auki tavoite. Kirjoita, millaisesta toivotusta käyttäytymisestä tai harjoittelusta lapsi saa positiivisen palautteen ja mikä palaute on. Muista, että tavoitteen pitää olla lapsen ikään ja taitoon nähden kohtuullinen, jotta lapsen on mahdollista sitä opetella ja se saavuttaa.  

Anna lapselle positiivista palautetta onnistumisesta heti. Kiitä, kannusta ja kehu. 

Jätä ei-toivottua tekemistä huomiotta. Ohjaa lasta sanallisesti tai kuvien avulla takaisin suunniteltuun toimintaan. 

Harjoittelua on hyvä motivoida asettamalla välitavoitteita. Välitavoitteen palkkio voi olla pienempi, kuten tarra. Se voi motivoida lasta jatkamaan kohti suurempaa palkkiota, joka voi olla vaikkapa yhteinen retki vanhemman kanssa. 

Huomioitavaa  

Harjoitelkaa taitoa yhdessä joka päivä. Kun uusi taito on opittu, lopettakaa seuranta ja juhlistakaa yhdessä saavutettua taitoa valitsemallanne tavalla. 

Muista

Uusien taitojen oppiminen edellyttää paljon toistoja ja harjoitusta. Yhdessä opettelu on tärkeää.  

  • Vältä ajautumasta kieltojen kehään.  
  • Ohjaa lasta aktiivisesti ja kerro, mitä seuraavaksi tehdään.  
  • Säilytä selkeä, johdonmukainen ja rauhallinen ote. 
  • Kehu, kun lapsi toimii toivotulla tavalla.