Skip to main content

Egenvårdsprogram

8. Avveckla sömnassociationen

Sömnassociation betyder att ett barn över sex månader inte kan somna utan en viss inlärd vana. Sömnassociationen kan till exempel vara amning, en flaska mjölk, klappningar, smekningar eller att suga på napp.

Problemet sömnassociationer är att barnet inte vet hur man somnar på egen hand utan en välbekant vana. Hen behöver förälderns hjälp vid läggdags och under nattliga uppvaknanden.  

Avveckling av sömnassociation 

När sömnassociationen avvecklas är målet att gradvis avvänja barnet från den tidigare vanan. Det övas genom att stegvis lätta stödet till barnet vid insomningen.  

Till exempel kan amning först ersättas med att hålla barnet i famnen. Sedan kan famnen ersättas med smekningar och senare kan smekningarna ersättas med att föräldern pratar. På så sätt går ni steg för steg vidare mot att barnet somnar på egen hand.  

När sömnassociationen avvecklas är det viktigt att föräldern är konsekvent och lugn. Dessutom är det viktigt att ge barnet tillräckligt med tid för att lära sig förändringen.  

Övning: Avveckla sömnassociationen

Mål 

Du avvecklar stegvis den problematiska sömnassociationen för att göra det lättare för barnet att somna på egen hand. 

Anvisning 

Om ditt barn har ett sömnproblem av sömnassociationstyp, avvecklas sömnassociationen genom mindre stöd.  

1. Fundera på vad sömnassociationen är för ditt barn, dvs. vad barnet behöver som stöd för att somna. Är det till exempel en flaska mjölk, att bredvid föräldern eller förälderns hand? 

2. Försök att gradvis ändra stödet i en lättare riktning. Ta tillräckligt små steg och gå framåt tillräckligt långsamt. 

Till exempel  

Sömnassociation: din hand i barnets hand  
Steg: din hand på barnets rygg 
Steg: lämna bort handen  

Eller 

Sömnassociation: ligga bredvid varandra 
Steg: sitta bredvid sängen 

Kom ihåg

Om barnet kräver ett invant handlingssätt eller förlorar tålamodet på grund av förändringen, lugna barnet och beröm och tacka för övningen. Det tar tid att vänja sig vid ett nytt handlingssätt och utveckla trygghetskänslan.