Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur mycket sömn behöver ett barn?

Barn har olika sömnbehov i olika åldrar. Även de individuella skillnaderna kan vara stora. En del behöver mer sömn än andra redan i den tidiga barndomen. Det är viktigt att bedöma vad som är en lämplig mängd sömn för just ditt barn.

Ålder påverkar hurudan en god sömn är. Särskilt i den tidiga barndomen sker stora förändringar i sömnrytmen, sömnbehovet och sömnstrukturen.  

Småbarn 

Nyfödda sover cirka 15–16 timmar om dagen. Sömnbehovet minskar efter hand.  

I genomsnitt sover 1-åringar 12–14 timmar och 5-åringar 10–11 timmar per dygn.  

Utvecklingen av sömnrytm 

En nyfödd sover oregelbundet i perioder på 2–4 timmar, både dag och natt. När barnets dygnsrytm börjar bli mer regelbunden blir nattsömnen mer enhetlig. Denna utveckling börjar vid ungefär tre månaders ålder. 

Vid ett halvt års ålder har barnet vanligtvis en rätt regelbunden sömnrytm. Då infaller den största delen av sömnen på natten.  

Ett halvt år gammalt barn sover 2–3 gånger om dagen. Behovet av att sova på dagen minskar allt efter som barnet växer. Dagssömnen faller helt bort i genomsnitt i 3–4 års ålder.  

Nattliga uppvaknanden 

Sömnutvecklingen gör att nattliga uppvaknanden är vanliga hos barn under 2 år. Ett litet barn vaknar i genomsnitt 2–3 gånger per natt. Nattliga uppvaknanden minskar stegvis under det andra levnadsåret. 

En del barn lär sig att somna om, men många behöver fortfarande hjälp av sina föräldrar under sitt andra levnadsår för att kunna somna om.  

Barn i skolåldern 

Barn i skolåldern sover vanligtvis cirka 9–10 timmar per natt. Sömnen är oftast enhetlig, och de somnar ganska snabbt. Många behöver stöd från en vuxen för regelbunden sömn. 

När det gäller skolbarn är det viktigt att se till att de sover tillräckligt. Barnen känner inte alltid själva igen tecknen på trötthet dagtid. Det är viktigt för föräldern att påminna barnet om vikten av sömn och att hjälpa barnet att hitta en lämplig sömnrytm.  

I puberteten kan sömnbehovet öka. Efter puberteten blir barnets sömn i kvalitet och kvantitet lik sömnen hos en vuxen.  

Hur kan man främja en god sömn? 

Bakom en god nattsömn finns en dag som varit bra.

Barn sover bäst när vardagen är regelbunden, lugn och förutsägbar. Tillräckligt med gemensam tid på kvällarna stöder barnets trygghetskänsla och gör det lättare att gå och lägga sig.  

Detta egenvårdsprogram ger dig information om utvecklingen av barnets sömn och de faktorer som påverkar barnets sömn. Du får också lära dig metoder för att främja en god sömn hos barnet.