Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

AJATUSHARJOITUKSET

Masennus muodostaa noidankehän, jossa ajatukset, tunteet ja toiminta vaikuttavat toinen toisiinsa.

Ajatukset vaikuttavat siihen, mitä tuntee. Tunteet taas yllyttävät tekemään jotain. Teot puolestaan vaikuttavat ajatuksiin ja tunteisiin.

On hyvä oppia havainnoimaan, mitä nämä ajatukset ja tunteet ovat.

Muista

Tunteiden ja ajatusten tunnistaminen on tärkeää masennuksen noidankehän katkaisemiseksi.

Opit havainnoimaan masennuksesi taustalla olevia ajatuksia ja syitä. Erilaisten harjoitusten avulla pääset myös miettimään asioita, jotka ovat omassa elämässäsi merkityksellisiä.