Skip to main content

Egenvårdsprogram

TANKEÖVNINGAR

Depression skapar en ond cirkel där tankar, känslor och beteenden påverkar varandra.

Tankar påverkar hur vi känner. Känslor får oss att göra saker. Beteenden och handlingar påverkar i sin tur våra tankar och känslor.

Det är bra att lära sig att observera vilka dessa tankar och känslor är.

Kom ihåg

Att identifiera känslor och tankar är viktigt för att bryta den onda cirkeln av depression.

Du lär dig att känna igen tankar och orsaker som ligger bakom din depression. Med hjälp av olika övningar kan du också fundera på vilka saker som är betydelsefulla i ditt liv.