Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Mistä masennus johtuu?

Masennus on salakavala sairaus, joka hiipii elämään pikkuhiljaa.

Masennus on myös varsin yleinen sairaus, johon kuka tahansa voi sairastua. 

Ylilääkäri Suoma Saarni kertoo videolla (1:49) masennuksen yleisistä taustatekijöistä. Kuulet myös, miksi voi olla hyödyllistä pohtia syitä omien oireiden taustalla.

Mitkä tekijät vaikuttavat masennuksen syntyyn?

Masennuksen taustalla olevia syitä ei aina pystytä määrittämään, eikä siihen usein olekaan mitään yksittäistä syytä.

Jotkut asiat voivat kuitenkin pitkällä tai lyhyellä aikavälillä nostaa riskiä sairastua masennukseen. Näitä kutsutaan altistaviksi tekijöiksi ja laukaiseviksi stressitekijöiksi.

Altistavia tekijöitä

Riskiä sairastua masennukseen voivat pitkällä aikavälillä lisätä muun muassa

 • perinnölliset tekijät
 • pysyvät fyysiset sairaudet ja vammat
 • aiemmin sairastettu masennus tai muu mielenterveyden häiriö
 • aikaisemmin elämässä tapahtuneet kuormittavat kokemukset, kuten koulukiusaaminen tai lapsuudessa koettu laiminlyönti.

Laukaisevia stressitekijöitä

Laukaisevista stressitekijöistä puhutaan silloin, jos kuormittava asia on tapahtunut lähellä sairastumisen ajankohtaa.

Näitä voivat olla esimerkiksi

 • ero
 • muutto
 • työpaikan menetys
 • läheisen kuolema
 • taloudelliset vaikeudet
 • ongelmat ihmissuhteissa
 • vähentynyt vapaa-aika
 • kiireinen elämänrytmi

On hyvä huomata, että myös positiiviset elämäntilannemuutokset, kuten lapsen syntymä, muutto tai remontti, voivat tuottaa kuormitusta ja stressiä. Laukaisevat stressitekijät eivät siis aina ole ikäviä kokemuksia.

Seuraavalla videolla (2:37) masennusta kokeneet henkilöt kertovat esimerkkejä asioista, jotka he uskovat vaikuttaneen heidän masennuksensa syntyyn. 

Muista

Masennukselta suojaavia tekijöitä ovat esimerkiksi

 • riittävä uni ja lepo
 • riittävä liikunta
 • sosiaalinen tuki (perhe, harrastusryhmä, ystävät)
 • päihteettömyys

Harjoitus: Masennukseni syntyyn vaikuttaneet tekijät

Tavoite

Ymmärrät, minkälaisia asioita masennuksesi taustalla on.

Ohje

Pohdi ja listaa asioita, jotka ovat vaikuttaneet oman masennuksesi syntyyn.

Mieti sekä pitkäaikaisia tekijöitä että sairastumisen aikoihin tapahtuneita asioita. Muista, että myös positiiviset tapahtumat voivat tuottaa kuormitusta.

Masennukseni syntyyn vaikuttaneet asiat:

Loading ...

Muuta huomioitavaa

Masennuksen oireet voivat joskus liittyä johonkin muuhun sairauteen, kuten kilpirauhasen vajaatoimintaan, päihteiden liikakäyttöön tai alkavaan muistisairauteen.

Jos olosi muuttuu siten, että huolestut siitä, ota yhteyttä terveydenhuoltoon. Ammattilaisen tulee arvioida tilanne ja sulkea pois muut sairaudet.

Masennuksen alkamista voi olla joskus vaikea havaita itse. Myös läheisten huomioita kannattaa kuunnella.