Skip to main content

Egenvårdsprogram

Vad beror depression på?

Depression är en lömsk sjukdom som stegvis smyger sig på.

Dessutom är depression en rätt vanlig sjukdom, som kan drabba vem som helst.

I följande video (1:49) berättar överläkare Suoma Saarni om vanliga orsaker bakom depression. Du får också höra varför det kan vara bra att försöka identifiera orsaker bakom de egna symtomen.

Vilka faktorer påverkar att depression uppstår?

Det går inte alltid att fastställa vilka orsaker som ligger bakom en depression, och ofta finns det ingen specifik enskild anledning.

Vissa saker kan dock på lång eller kort sikt öka risken för att insjukna i depression. Dessa kallas för predisponerande faktorer respektive utlösande stressfaktorer.

Predisponerande faktorer

Risken för att insjukna i depression kan öka på lång sikt på grund av bland annat:

 • ärftliga faktorer och omgivningen
 • kroniska fysiska sjukdomar och permanenta skador
 • att man tidigare har insjuknat i depression eller har någon annan psykisk störning
 • svåra upplevelser tidigare i livet, t.ex. att man har blivit försummad i barndomen eller mobbats i skolan.

Utlösande stressfaktorer

Utlösande stressfaktorer innebär belastande saker och händelser som skett kort före insjuknandet. Det kan till exempel vara:

 • skilsmässa
 • flytt
 • bli arbetslös
 • att en närstående dör
 • ekonomiska svårigheter
 • problem i relationer
 • minskad fritid
 • stressig livsstil
 • utdragna smärtor.

Kom ihåg att även positiva förändringar i livet, till exempel ett nyfött barn, en flytt eller en renovering, kan skapa belastning och stress. Utlösande faktorer är alltså inte alltid tråkiga händelser.

I följande video (2:37) berättar personer, som har upplevt depression, exempel på saker de tror kan ha bidragit till deras depression.

Kom ihåg

Faktorer som skyddar mot depression är till exempel:

 • tillräcklig sömn och vila
 • tillräcklig motion
 • socialt stöd (familj, intresse, vänner)
 • drogfrihet.

Övning: Faktorer som bidrog till min depression

Mål

Du förstår vilka saker som ligger bakom din depression.

Anvisning

Fundera över och skriv ner saker som har påverkat att din depression uppstod.

Reflektera både över långsiktiga faktorer och saker som hände vid tiden för insjuknandet. Kom ihåg att även positiva saker kan innebära en belastning.

Saker som bidrog till min depression:

Loading ...

Övriga saker att ta i beaktande

Man kan få olika symtom på depression i samband med en helt annan sjukdom eller ett annat problem, så som hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln), en begynnande minnessjukdom eller att man använder rusmedel (t.ex. alkohol).

Ta kontakt med hälso- och sjukvården om du blir orolig över hur du mår. Då kan vårdpersonal bedöma situationen och utesluta andra sjukdomar.

Ibland kan det vara svårt att själv märka att man har blivit deprimerad. Man bör också lyssna på vad anhöriga säger.