Skip to main content

Egenvårdsprogram

Hur behandlas sömnlöshet?

Egenvårdsprogram för självständigt arbete

Ibland kan vi genom vårt sätt att tänka eller bete oss försämra vårt välbefinnande. Om så är fallet, är det bra att bli medveten om det här. Då kan vi också ändra skadliga tanke- och beteendemönster.

Därför är en central del av det här egenvårdsprogrammet att lära sig bearbeta tanke- och beteendemönster. Samtidigt lär du dig också att använda dig av medveten närvaro och avslappning.

Du kan använda detta egenvårdsprogram

  • självständigt
  • medan du väntar på annan behandling
  • som stöd för annan behandling
  • när den övriga behandlingen avslutats

Specialisthjälp

Vid behandling av sömnlöshet används ofta psykosociala behandlingar. Psykosociala terapier baserar sig på forskning. Psykoterapi och annan samtalsterapi är exempel på psykosociala behandlingsmetoder som erbjuds av en specialist och som baserar sig på interaktion mellan klienten och vårdpersonen. Nätterapi bygger på ett mer självständigt arbetssätt.

Psykoterapi och andra samtalsterapier

Inom psykoterapi och annan samtalsbehandling bearbetar man svåra saker först och främst genom att samtala. Vid behov kan man göra övningar för att identifiera och ändra tillvägagångssätt som skapar symtom.

Kort samtalsterapi finns att tillgå inom till exempel primärvården.

Du kan också söka dig till psykoterapi på egen bekostnad. Om du har diagnostiserats med en psykisk störning som hotar din arbets- eller studieförmåga kan du ha rätt till rehabiliteringspsykoterapi med stöd av FPA. På vissa områden kan du också få psykoterapi genom en servicesedel som beviljas av den offentliga hälso- och sjukvården.

Nätterapi

Nätterapi finns också att tillgå för sömnlöshet.

Nätterapi är en behandling som genomförs via din egen dator eller smart enhet där terapeuten stöder dina framsteg.

Du genomför terapin varje vecka i ca 3–4 månader.

I nätterapin reflekterar du över dina svårigheter och tanke- och beteendemönster samt lär dig nya sätt att fungera. Programmet ger dig information i form av texter, videor och övningar, som hjälper dig att arbeta vidare. När nätterapi erbjuds i rätt tid och med rätt fokus har det visats ge lika bra resultat som psykoterapi ansikte mot ansikte.

Om du blev intresserad av nätterapi ska du uppsöka en läkare. Vilken som helst läkare kan utfärda en remiss för nätterapi.

Nätterapin börjar vanligtvis inom en vecka från att remissen utfärdats och är kostnadsfri för invånare i Finland.

Läkemedelsbehandling

Sömnmedel hjälper ofta till att somna, men sömnen kan vara ytlig och sakna den återhämtande effekten. Många sömnmedel kan orsaka beroende.

I många fall är det motiverat med en kortvarig användning av sömnmedel, men de kan snabbt förlora sin verkan. På detta sätt kan användningen av sömnmedel också orsaka sömnlöshet.

Ofta hamnar man i en situation där man måste ta en större dos för att kunna somna eller för att förhindra att man vaknar under efternatten. Sömnmedlet kan också göra att man känner sig dåsig och omtöcknad på morgonen. Många som har använt sömnmedel länge skulle vilja avstå från det, eftersom sömnen saknar den återhämtande effekten och inte känns tillfredsställande.

Avslutande av läkemedelsbehandling

Om du vill komma bort från sömnmedel är det mycket viktigt att du själv fattar ett medvetet beslut om det. Det är bra att först prata med en läkare om saken. En del avvänjer sig lätt från sömnmedel medan andra kan få obehagliga och långvariga abstinenssymtom. Symtomen är dock övergående och försvinner småningom.

Här slutar den första delen av egenvårdsprogrammet för sömnlöshet. Bra jobbat!