Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Viiltely selviytymiskeinona

Kaikilla on omat keinonsa selviytyä vaikeista tilanteista ja erilaisista negatiivisista tunteista. Mitä vaikeampi olo, sitä voimakkaampia selviytymiskeinoja usein käytetään.

Viiltely on esimerkki liian voimakkaasta selviytymiskeinosta. Fyysisen kivun tuottaminen saattaa lyhyellä aikavälillä tehokkaasti helpottaa psyykkistä kipua tai tunnottomuutta. Kivuntunne saa kehon tuottamaan mielihyvähormoneja, minkä vuoksi myös fyysinen kipu on helpompi kestää.

Viiltely kaventaa elämää

Pitkällä aikavälillä viiltely ei kuitenkaan auta pitämään vaikeita tunnetiloja poissa. Se päinvastoin estää oppimasta pahan olon käsittelyä toimivalla tavalla. Se usein myös luo elämään lisää stressitekijöitä, kuten fyysisiä jälkiä, häpeää, salaisuuksia ja syyllisyydentunteita.

Viiltelevä saattaa alkaa pitää etäisyyttä tärkeisiin ihmisiin ja piilotella arpiaan. Elämä saattaa kaventua myös muutoin: mielekäs tekeminen voi jäädä sivuun, kun huomio kohdistuu vaikeiden tunteiden välttämiseen.

Viiltelyyn saattaa myös kehittyä toleranssi, jolloin helpottavan vaikutuksen saamiseksi tarvitaan yhä syvempiä viiltoja tai uusia tapoja vahingoittaa itseään. Näin myös vahingot kasvavat.

Viiltely on kuin särkylääke

Se poistaa sisäisen kivun hetkeksi. Mitä enemmän särkylääkettä käytät, sitä huonommin se sinua auttaa. Vähitellen särkylääke alkaa aiheuttaa sinulle lääkepäänsärkyä. Samalla tavalla viiltely tuottaa uuden kerroksen sisäiseen kipuusi.

Saatat myös kehittää riippuvuuden särkylääkkeisiin. Päänsäryn taustalla olevat ongelmat, kuten liiallisesta työnteosta aiheutuva stressi, eivät myöskään poistu.

Viiltely on negatiivinen selviytymiskeino

Negatiivisia selviytymiskeinoja ovat käyttäytymismallit, jotka helpottavat hetkellisesti, mutta tuottavat pitkällä aikavälillä lisää harmia tai vaaratilanteita. Näitä voivat olla esimerkiksi päihteet ja tupakointi, ahmiminen, väkivalta, uhkapelit ja muu itsensä vahingoittaminen.

Alla on esimerkki siitä, millainen tapahtumaketju voi muodostua viiltelyn ja muiden negatiivisten selviytymiskeinojen ympärille.

Laukaiseva tilanne

Negatiivinen ajatus ja tunne

Viiltely, Päihteiden käyttö, Ahmiminen

Hetkellinen helpotus

Syyllisyys, Häpeä

Harjoitus: Miksi vahingoitan itseäni?

Tavoite

Pohdit oman viiltelysi taustalla olevia syitä ja opit huomaamaan, minkälaisissa tilanteissa halu viiltää ilmenee.

Ohje

Tähän harjoitukseen on hyvä palata aina mahdollisimman pian viiltelyn jälkeen. 

Mieti hetken aikaa tilannetta, jolloin viimeksi viilsit itseäsi. Kuvaile tilannetta mahdollisimman yksityiskohtaisesti, ja vastaa seuraaviin kysymyksiin. Voit joko kirjoittaa vastaukset tai pohtia niitä mielessäsi.

Loading ...

Muista

Viiltely on negatiivinen selviytymiskeino, joka helpottaa hetkellisesti, mutta tuottaa pitkällä aikavälillä lisää harmia ja vaaratilanteita.