Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Haluatko lopettaa viiltelyn?

Muut ihmiset saattavat painostaa sinua lopettamaan viiltelyn. Vaikka he haluavatkin auttaa, ei painostus tässä asiassa auta. Kerro ihmisille, miltä painostaminen sinusta tuntuu. Kerro heille myös, minkälaista tukea sinä heiltä toivot.

Oma motivaatio muutokseen

Motivaatio viiltelyn lopettamiseen liittyy usein ihmissuhteisiin. Motivaation ytimen pitäisi silti löytyä sinusta itsestäsi. Siksi on tärkeää pohtia oman kokemuksen kautta, kuinka hyvin viiltely toimii pitkällä aikavälillä ja minkälaisia seurauksia sillä on muulle elämälle.

  • Pysyvätkö vaikeat tunteet poissa viiltelemällä?
  • Onko viiltelystä seurannut haittoja?
  • Ovatko haitat suuremmat kuin hyödyt?

Ehkä haluat lopettaa viiltelyn siksi, että se ei toimi niin hyvin kuin aiemmin. Jos tämä on motivaatiosi, on vaarana, että turvaudut johonkin toiseen itseäsi vahingoittavaan käyttäytymiseen.

Muutos on aina haastavaa

Muutos herättää yleensä pelkoa ja vaatii uusien tapojen opettelua. Siksi on hyvä aloittaa pienin askelin ja armollisena itseään kohtaan.

Saattaa olla, että haluat viiltelyn lopettamisen sijaan aluksi vain vähentää viiltelyä tai kudosvaurioiden määrää. Sinä itse olet paras arvioimaan, missä tahdissa on hyvä edetä.

Kuuntele itseäsi, mutta pyri siihen, ettet toimi vain hetkellisten impulssien tai ailahtelevien tunteiden määräämänä. Tee päätökset silloin, kun voit paremmin.

Harjoitus: Miksi haluan lopettaa viiltelyn?

Tavoite 

Opit huomaamaan, miten muiden ihmisten ajatukset ja reaktiot vaikuttavat haluusi lopettaa viiltely tai jatkaa sitä.

Opit havainnoimaan, miten viiltely rajoittaa elämääsi, minkälaisia ajatuksia taustalta löytyy sekä minkälaisia toimintoja haluaisit tuoda elämääsi takaisin.

Ohje 

Tämä harjoitus sisältää kaksi osaa.

Ensimmäisessä osassa pohdit niiden ihmisten reaktioita, jotka tietävät viiltelystäsi. Pohdi kysymysten avulla viiltelyn lopettamiseen liittyviä tunteita.

Toisessa osassa pohdit viiltelyn taustalla olevia ajatuksia sekä sitä, miten nämä ajatukset vaikuttavat elämääsi.

Osa 1

Tee lista ihmisistä, jotka tietävät viiltelystäsi. Merkitse listaan ne ihmiset, jotka ovat ehdottaneet tai vaatineet, että lopetat viiltelyn.

A. Kuinka nuo ihmiset reagoisivat, jos lopettaisit viiltelyn. Mitä tunteita heidän reaktionsa saisivat sinussa aikaan?

B. Kuinka nuo ihmiset reagoisivat, jos et lopettaisikaan viiltelyä. Mitä tunteita heidän reaktionsa tässä tapauksessa saisivat sinussa aikaan?

Loading ...

Osa 2

Vaikka motivaatio viiltelyn lopettamiseen liittyy usein jossain määrin ihmissuhteisiin, on  tärkeää, että motivaation ydin löytyy sinusta itsestäsi.

Loading ...

6. Pohdi omaa viiltelyäsi

  • Minkälaiset tilanteet, tunteet ja ajatukset ovat tavallisesti edeltäneet viiltelyä?
  • Minkälaisissa tilanteissa viiltelit tyypillisesti silloin, kun aloitit viiltelyn? Entä nykyään?
  • Auttaako viiltely edelleen sinua selviytymään sinulle sietämättömistä tunteista?
Loading ...

Muista

Osiossa 2. TYÖKALUJA opetellaan uusia taitoja, joilla omaa hyvinvointia voi tukea ja vaikeiden tunteiden kanssa pärjätä.