Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miksi ihmiset viiltelevät?

Jokainen itseään viiltävä ihminen tekee sen omista syistään ja omalla tavallaan.

Osalla viiltely jää lyhytaikaiseksi kokeiluksi. Toisille se on pidempiaikainen selviytymiskeino. Toinen voi viiltämällä paeta tunnottomuutta, toinen taas sietämätöntä pahaa oloa. 

Taustalla on usein vaikeita kokemuksia

Viiltely alkaa ja aktivoituu usein vaikeissa elämäntilanteissa.

Osalla on taustallaan myös pitkäaikaisesti vaikeita elämänkokemuksia, kuten kiusaamista tai ongelmia perheessä. Vaikeiden elämänkokemusten kautta suhtautuminen itseen, muihin ja maailmaan voi kehittyä kielteiseksi. 

Kokemukset ja kyky käsitellä tunteita

Vaikeat elämänkokemukset voivat vaikuttaa myös kykyyn käsitellä tunteita. Jos perheessä ei esimerkiksi ole hyväksytty tiettyjä tunteita, on lapsi voinut oppia välttämään niiden ilmaisemista. Tällöin tunteiden käsittely ja ilmaisu voi olla haastavaa vielä aikuisenakin.

Tunteiden sääteleminen voi olla vaikeaa

Monilla itseään vahingoittavilla ihmisillä on vaikeuksia tunteiden säätelemisessä. Tunteiden kokemiseen ja käsittelyyn vaikuttavat sekä synnynnäiset taipumukset että elämänkokemukset. Vaikeus säädellä tunteita voi näkyä haasteina eri elämänalueilla, kuten ihmissuhteissa.

Tunteiden säätelyn haasteet voivat näkyä esimerkiksi siten, että kokee sietämättömiä, epämääräisiä tai uhkaavilta tuntuvia olotiloja, eikä tiedä miten niiden kanssa toimisi. Tunteet voivat myös vaihdella nopeasti ja rajusti.

Viiltelyn taustalla voi olla monenlaisia tekijöitä

Monilla itseään vahingoittavilla ihmisillä on vaikeuksia säädellä tunteitaan.

Viiltely voi olla keino

  • turruttaa pahan olon tunteita
  • lopettaa pahat ajatukset
  • purkaa vihaa
  • paeta omia ongelmia
  • tuntea jotain
  • estää itsemurha
  • rangaista itseään
  • satuttaa muita