Siirry pääsisältöön

Omahoito-ohjelma

Miten viiltelyä hoidetaan?

Apua kannattaa hakea mahdollisimman varhain ja matalalla kynnyksellä. Mikään ongelma ei ole liian pieni tai suuri. Päätät kuitenkin itse, kehen otat yhteyttä ja milloin.

Omahoito-ohjelma itsenäiseen työskentelyyn

Joskus haitalliset tavat ajatella tai käyttäytyä heikentävät hyvinvointia. Jos näin on, on ne hyvä tiedostaa ja tunnistaa. Tällöin niitä pystyy myös muokkaamaan.

Omien ajatus- ja käyttäytymismallien kanssa työskentely onkin keskeistä tässä omahoito-ohjelmassa. Samalla opitaan myös tietoisuustaitoja ja rentoutumista.

Omahoito on hyödyllistä etenkin silloin, kun viiltely ei ole vakava-asteista. Tästä omahoidosta voi kuitenkin olla hyötyä myös vaikeammissa tilanteissa. Jos et ole valmis puhumaan muille viiltelystä, on omahoito-ohjelma hyvä tapa aloittaa viiltelystä vieroittuminen.

Ammattilaiselta saatava apu 

Viiltelyn hoidossa keskustelut ammattilaisen kanssa ovat hyödyllisiä.

Voit hakeutua esimerkiksi

  • koulu- tai opiskeluterveydenhoitajalle
  • kuraattorille
  • psykologille
  • lääkärille

Keskustelun lisäksi ammattilainen voi tarvittaessa ohjata sinua tekemään erilaisia harjoituksia, joilla voit muuttaa ajattelu- ja toimintatapojasi.

Viiltely on harvoin ainut asia, jota ammattilaisen kanssa käsitellään. Jos koet, että kaipaat eniten apua jonkun toisen asian käsittelyyn, niin voit hyvin kertoa tästä ammattilaiselle.

Hoidossa ja hoitopaikan valinnassa kuunnellaan sinun omia toiveitasi. Jos olet nuori, tehdään yhteistyötä vanhempiesi ja esimerkiksi koulun kanssa, mikäli annat siihen luvan.