Skip to main content

Information om rädslor

Rädsla är en naturlig reaktion på en hotfull situation. Dess syfte är att varna personen om fara.

Det är värt att söka hjälp om rädslan börjar begränsa livet och försämra livskvaliteten.

Vad är fobier?

Fobier innebär att man har en orimligt stark känslomässig reaktion på vissa saker eller situationer. Det är ganska vanligt med olika fobier. 

Vanliga orsaker till fobi är sociala situationer, offentliga eller trånga platser, höjder, att se blod, flygresor samt insekter och andra djur.

Allvarliga och långvariga tillstånd av rädsla kan vara förknippade med svåra psykiska störningar eller en överdriven rusmedelsanvändning.

Varför är människan rädd?

Om man till exempel ser en orm i skogen är det normalt och önskvärt att reagera med rädsla. När situationen är över glömmer man ofta bort rädslan och det uppstår ingen långvarig rädsla (fobi) för ormar.

Hos vissa kvarstår dock rädsloreaktionen. Kroppen är ständigt i ett sorts larmtillstånd. Då är känslan av rädsla väldigt stark och ett symtom på en störning.

Vid överdriven rädsla är det som om människans hjärna har blivit lurad att producera en rädsloreaktion i en situation där det inte är nödvändigt.

Vad hjälper vid fobier?

En person som lider av en fobi försöker ofta på alla möjliga sätt undvika de saker eller situationer som orsakar rädslan. Detta leder ofta till att rädslan ofta blir starkare och börjar gradvis begränsa livet allt mer.

Det mest effektiva sättet att bli av med en fobi är att gradvis utsätta sig för det man är rädd för. Denna exponeringsmetod kan ge resultat även på kort tid.

När man gradvis utsätter sig för det man är rädd för lär man sig så småningom att kontrollera sin rädsla. Man lär sig att lita på att man kommer att klara av situationen.

Exponeringen kan orsaka ångest men är tryggt när det utförs ett litet steg i taget. Vid behov kan man be om hjälp av en yrkesperson.

När man möter det man är rädd för tillräckligt många gånger lär sig hjärnan och kroppen gradvis att inse att det inte egentligen finns något att vara rädd för. Genom exponeringen lär man sig alltså att komma ifrån en överdriven rädsloreaktion.

När och var kan man få hjälp?

Det är bra att söka hjälp med låg tröskel.

Professionell hjälp

En yrkespersons hjälp behövs framför allt ifall de egna resurserna, egenvårdsanvisningarna och stödet från närstående inte räcker till. Yrkespersonen lyssnar och stöder. Tillsammans försöker man vanligtvis också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen.

Du kan söka hjälp till exempel via

  • hälsocentralen
  • skolhälsovården eller studerandehälsan
  • företagshälsovården

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapi

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av