Siirry pääsisältöön

Sukupuoli-identiteetti ja transsukupuolisuus

Transsukupuolisuus tarkoittaa sitä, että ihmisen sukupuoli-identiteetti poikkeaa hänen syntymässä määritellystä sukupuolestaan.

Sukupuoli ei aina vastaa muiden oletuksia. Ihminen on itse oman sukupuolensa paras asiantuntija.

Sukupuoli-identiteetti on yksilöllinen  

Sukupuoli-identiteetti on henkilökohtainen kokemus. Identiteetti voi vastata syntymässä määriteltyä sukupuolta tai poiketa siitä. 

Joillekin oma identiteetti on yksiselitteinen ja selkeä. Toiset pohtivat pitkäänkin omia kokemuksiaan ja niiden merkitystä.  

Sukupuoli-identiteetin kehittyminen on monimutkainen prosessi. Sen kaikkia osatekijöitä ei vielä tunneta. 

Sukupuoli voi aiheuttaa epämukavuutta

Aina ei ole selvää, mihin oma epämukavuus sukupuolen osalta liittyy. Kyseessä voi olla esimerkiksi yhteiskunnan ahtaiden normien aiheuttama ahdistus tai lääketieteellisiä hoitoja vaativa sukupuoliristiriita. 

Mitä sukupuolidysforia tarkoittaa? 

Sukupuolidysforialla tarkoitetaan sukupuoliristiriidan aiheuttamaa pahaa oloa. Kyseessä voi olla kehodysforia tai sosiaalinen dysforia. Nämä voivat esiintyä myös yhdessä. 

  • Kehodysforiaan voi liittyä ahdistuksen-, inhon- ja vieraudentunteita oman kehon sukupuolitettuja piirteitä kohtaan. 
  • Sosiaalista dysforiaa voi kokea sosiaalisissa tilanteissa, joissa tapahtuu vääriä oletuksia sukupuolen perusteella tai ihmistä sukupuolitetaan väärin. 

Sukupuoli on tavalla tai toisella läsnä hyvin monessa tilanteessa. Näin ollen sukupuolidysforia voi rajoittaa elämää voimakkaasti ja kuormittaa arjessa.  

Dysforiaa ja sukupuoliristiriitaa voidaan hoitaa 

Sukupuoliristiriitaa voidaan tarvittaessa hoitaa lääketieteellisillä korjaushoidoilla, kuten hormonihoidoilla ja leikkaushoidoilla. Myös psykoterapiaa voidaan käyttää.  

Eri hoitomenetelmät voivat tukea toisiaan. Tarve tähän voi olla esimerkiksi silloin, kun lääketieteelliset hoidot eivät poista kaikkea dysforiaa. 

Terapeuttisilla menetelmillä ei pyritä sukupuoli-identiteetin muuttamiseen. Sen sijaan niiden avulla voidaan lievittää dysforiaan liittyvää ahdistusta ja lisätä toimintakykyä. 

Mitä vähemmistöstressi tarkoittaa? 

Vähemmistöstressi tarkoittaa kuormitusta, joka aiheutuu omaa vähemmistöä koskevien ennakkoluulojen kohtaamisesta.  

Syrjintäkokemukset, ulossulkeminen ja valppaana oleminen syrjinnän varalta aiheuttavat stressiä. Se vaikuttaa negatiivisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. 

Vähemmistöön liittyvät negatiiviset viestit voivat sisäistyä osaksi minäkuvaa. Tämä heikentää itsetuntoa ja altistaa mielenterveyden ongelmille. 

Vähemmistöstressin helpottaminen 

Vähemmistöstressi on yhteiskunnallinen, ei yksilön ongelma. Siitä huolimatta terapiassa on mahdollista käsitellä vähemmistöstressikokemuksia ja löytää niihin helpotusta. Terapiassa voidaan kartoittaa vähemmistöstressiltä suojaavia tekijöitä sekä auttaa ihmistä löytämään lisää voimavaroja. 

Hyvää elämää sukupuolivähemmistössä 

Vaikka transsukupuolisuuden yhteydessä puhutaan usein kehoon liittyvästä ahdistuksesta ja vähemmistöstressistä, voivat sukupuolivähemmistöön kuuluvat ihmiset elää hyvää elämää siinä missä muutkin. 

Osa voi tarvita ulkopuolisen apua siihen, että löytää itselleen sopivia ratkaisuja sukupuolidysforiaan tai vähemmistöstressikokemuksiin.  

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa? 

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattavat kiinnostaa myös