Skip to main content

Hur hjälper man en aggressiv person?

Om en närstående beter sig aggressivt ska du trygga din egen säkerhet och försöka lugna ner situationen.

Håll dig själv lugn

Reagera inte på ett fientligt, dömande eller utmanande sätt. Undvik nervöst beteende såsom att skifta ben, röra på dig eller göra några plötsliga rörelser.

Tala långsamt och tydligt till din närstående med en vänlig och medkännande ton. Undvik att höja rösten och att tala för snabbt.

Lyssna öppet och utan att döma

Ett aggressivt beteende orsakas ofta av olika rädslor eller övriga symtom. De kan förvärras om din närstående upplever att hen blir konfronterad. Svara på frågor lugnt och respektfullt.

Din närstående kan överreagera på negativa ord, så använd hellre positiva uttryck. Istället för att säga ”Slåss inte” kan du säga ”Håll dig lugn”.

Begränsa inte din närståendes rörelseutrymme om hen till exempel vill gå runt i rummet.

Säkerställ din egen säkerhet

Om du är rädd ska du omedelbart söka utomstående hjälp. Ta aldrig onödiga risker. Se till att du snabbt kan lämna platsen vid behov.

Överväg att ta en liten paus i samtalet och på så sätt ge din närstående en chans att lugna ner sig.

Uppmuntra personen att ta hand om sig själv

Att söka kamratstöd kan vara ett bra sätt att hantera aggressivitet och lära sig färdigheter för att hantera den. Uppmuntra din närstående att ta reda på vilka olika former av stöd som finns tillgängliga.

Du kan även uppmuntra din närstående att bekanta sig med egenvårdsprogrammet för aggression. Programmet innehåller information om aggression och ilska samt om hur man kan lära sig att hantera sitt aggressiva beteende. Med hjälp av övningarna är det möjligt att hitta sätt för att klara av svåra känslor samt situationer.

När ska man söka utomstående hjälp?

Om du är rädd ska du omedelbart söka utomstående hjälp.

Ta aldrig onödiga risker. Se till att du snabbt kan lämna platsen vid behov.

  • Ta alla hot och varningar på allvar. Det är särskilt viktigt om din närstående tror att hen är förföljd.
  • Om din närstående inte längre har kontroll över sin aggressivitet ska du lämna platsen och kalla på hjälp.
  • Om det aggressiva beteendet är kopplat till ett psykiskt problem ska du ringa nödcentralen och ge dem all nödvändig information. I vilket fall som helst kan det vara nödvändigt med polisiär närvaro.
  • Om det aggressiva beteendet är kopplat till rusmedelsbruk ska du ringa polisen och berätta vilket rusmedel det handlar om.
  • Om din närstående har ett skjutvapen ska du omedelbart kontakta polisen.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av