Skip to main content

Hur hjälper man en aggressiv person?

Om en närstående beter sig aggressivt ska du trygga din egen säkerhet och försöka lugna ner situationen. Tala långsamt och tryggt till din närstående med en mild och medkännande ton. Om du är rädd, sök omedelbart hjälp utifrån. Ta aldrig onödiga risker. Se till att du kan lämna platsen snabbt om det behövs.

Lyssna öppet och utan att döma 

Reagera inte på ett fientligt, dömande eller utmanande sätt. Undvik att höja rösten, tala för snabbt och nervösa beteende som att skifta ben, röra på dig eller göra några plötsliga rörelser.

Din närstående kan överreagera på negativa ord, så använd hellre positiva uttryck. Istället för att säga ”Slåss inte” kan du säga ”Håll dig lugn”.

Begränsa inte din närståendes rörelseutrymme om hen till exempel vill gå runt i rummet.

Ge stöd och information

Bakom ett aggressivt beteende finns det ofta rädslor eller andra symtom. De kan förvärras om din närstående upplever att hen konfronteras.

Överväg att ta en liten paus i samtalet och ge din närstående en chans att lugna ner sig. Svara på frågor lugnt och respektfullt.

Uppmuntra personen att ta hand om sig själv

Att söka kamratstöd kan vara ett bra sätt att hantera aggressivitet och lära sig färdigheter för att hantera den. Uppmuntra din närstående att ta reda på vilka olika former av stöd som finns tillgängliga.

  När ska man söka utomstående hjälp?

  Om du är rädd, sök omedelbart hjälp utifrån.

  Ta aldrig onödiga risker. Se till att du kan lämna platsen snabbt om det behövs

  • Ta alla hot och varningar på allvar. Det är särskilt viktigt om din närstående tror att hen är förföljd.
  • Om din närstående inte längre har kontroll över sin aggressivitet ska du lämna platsen och kalla på hjälp.
  • Om det aggressiva beteendet är kopplat till ett psykiskt problem ska du ringa nödcentralen och ge dem all nödvändig information. I vilket fall som helst kan det bli nödvändigt med polisiär närvaro.
  • Om det aggressiva beteendet är kopplat till rusmedelsbruk ska du ringa polisen och berätta vilket rusmedel det handlar om.
  • Om din närstående har ett skjutvapen ska du omedelbart kontakta polisen.

  Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

  Symtomtest

  Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

   Egenvårdsprogram

   Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar.

    Nätterapier

    Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

    Du kanske också är intresserad av