Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för barn med ångest!

Blir ditt barn lätt bekymrat över saker? Oroar hen sig eller försäkrar hen sig om saker? Är ditt barn orimligt rädd för något? Går hen miste om saker som andra i samma ålder gör? Det här programmet ger dig information om ångest hos barn och om hur du kan stödja ditt barn.

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig och mitt barn?

Programmet är avsett

 • som stöd till föräldrar vars barn i skolåldern lider av ångest eller rädslor
 • för barn som har lindriga och medelsvåra symtom

Programmet innehåller information och övningar som hjälper dig att bättre förstå ditt barns ångest. Du hittar också sätt att stödja barnet mot en ångestfri vardag. Programmet kan användas självständigt eller som stöd för annan vård. Barnet behöver inte ha en diagnos.

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel. 

Ni kan använda egenvårdsprogrammet 

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar er bäst
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Obs!

Tveka inte att söka professionell hjälp om du upplever att barnets symtom tydligt gör det svårt för barnet eller din familj att klara av vardagen. Hjälp bör sökas direkt om  

 • barnet har självdestruktiva tankar 
 • barnet uppvisar självskadande beteende 
 • du som förälder upplever att dina resurser inte räcker till

När och var kan jag få hjälp för problem med psykisk hälsa?

Hjälp för ångest hos barn under skolåldern fås till exempel via Mannerheims Barnskyddsförbund: Työkirja pienten lasten pelkojen kohtaamiseen (Arbetsbok för att möta små barns rädsla, pdf)

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om ångest hos barn.

Du kommer att lära dig att identifiera olika symtom på ångest och de faktorer som ger upphov till och upprätthåller ångesten.

Du kan granska dina egna bekymmer och handlingssätt. Få tips om hur du diskuterar ångest med ditt barn. Dessutom kartlägger ni ångestframkallande situationer.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du kartlägga och fundera på lösningar på er situation.

I den här delen lär du dig olika metoder för att hjälpa ditt barn att sova bättre.

För att göra ångest lättare att hantera är det viktigt att först identifiera känslan av ångest och lära sig att bedöma hur intensiv den är. För att göra detta har ni tillgång till en utskrivbar känslomätare som kan användas i alla övningar.

Ni lär er sätt att påverka barnets

 • kroppsförnimmelser och förmåga att lugna sig
 • hot- och orostankar
 • handlingar och mötande av situationer

Gör de övningar som ni tycker att ni kan ha nytta av. Respektera dina egna och ditt barns resurser.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den här delen lär du dig sätt att stödja förändringsprocessen och stannar upp vid dina egna resurser och ditt föräldraskap.

Du lär dig bedöma orsakerna bakom barnets beteende. Du får också information om hur ni kan stärka och upprätthålla de resultat ni har uppnått.

Ditt eget välbefinnande och din ork är grunden för att stödja ditt barn. När du sköter om att du själv mår bra visar du också ett värdefullt exempel för ditt barn. 

I följande video (1:44) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa hela familjen att må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram? 

Egenvårdsprogrammet 

 • bygger på beprövade metoder som visat sig vara effektiva vid behandling av ångestsyndrom 
 • består av tre delar 
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen  

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Checklista för att komma igång 

Var som helst, när som helst   

Detta program är alltid tillgängligt för dig, när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.  

Aktiv övning ger resultat  

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När ni först övar er att använda verktygen i enkla situationer, kan de småningom hjälpa dig och ditt barn också i svårare situationer.  

För att skydda er integritet sparas inte svaren på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.   

Ni har en möjlighet till förändring  

Du ska snart starta egenvårdsprogrammet för barn med ångest Fint att du jobbar för ditt barns bästa. Det här programmet hjälper dig och ditt barn mot det liv som ni önskar.  

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det hör till saken, när ni jobbar för att åstadkomma bestående förändringar. Ställ alltså inte för höga krav på dig själv eller ditt barn Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att ni får återhämta er.