Skip to main content

Sexuellt intresse för barn

Sexuellt intresse för barn är en annan sak än att förverkliga ett sexuellt intresse i form av handlingar. 

Sexuellt intresse för barn kan innebära att man tänker på barn i sexuell mening, sexuella fantasier riktade mot barn eller sexuell upphetsning av barn.  

Hur tar sig ett sexuellt intresse för barn uttryck? 

Människor som är intresserade av barn i sexuell mening kan nästan automatiskt få en sexuellt färgad känsla av välbefinnande av att se ett barn eller genom en barnrelaterad stimulus.  

Ibland handlar det om att tillfredsställa sina sexuella behov till exempel genom att titta på barn eller bilder på barn.  

Olika fantasier är vanliga och en del av sexualitetens spektrum. Ibland åtföljs fantasierna däremot av tankar som man varken kan eller bör förverkliga.  

Att förena sexuella fantasier med barn kan öka risken för ett olämpligt beteende som skadar barnet eller ett kriminellt beteende. Det kan också leda till att man tittar på olagligt material med sexuellt utnyttjande av barn. 

Sexuella handlingar riktade mot minderåriga är ett brott 

Sexuella handlingar som riktas mot minderåriga barn och som utgör ett brott omfattas inte av den sexuella yttrandefriheten. De är brott som leder till straff.  

Sexuellt utnyttjande är mycket traumatiskt för ett barn. Det har vanligtvis allvarliga och långvariga negativa konsekvenser. 

För förövaren innebär sexuellt utnyttjande av ett barn ett strängt straffrättsligt ansvar och leder alltid till straff.  

Sexuellt intresse är inte detsamma som handlingar 

Sexuellt intresse för barn leder inte automatiskt till sexuella handlingar.  

Människor som har till exempel sexuella fantasier om barn kanske aldrig omsätter sina fantasier i praktiken.  

De flesta upplever sin sexuella läggning riktad mot barn som ångestskapande. De skulle vilja agera ansvarsfullt och korrekt och förstår hur skadliga sexuella handlingar är för ett barn. 

Det går att få hjälp för ett sexuellt intresse riktat mot barn. Man kan ifrågasätta och ändra skadliga sätt att tänka och agera gentemot barn. Man kan lära sig att behärska sitt tänkande eller sitt skadliga beteende. 

När ska jag oroa mig? 

Fundera på frågorna nedan: 

  • Känner du ett sexuellt intresse för barn eller bilder av barn? 
  • Är du orolig för ditt sexuella intresse för barn eller unga och dina tankar eller fantasier om det? 
  • Är du orolig för ditt beteende relaterat till ditt sexuella intresse för barn eller unga? 
  • Är du orolig för de eventuella negativa följderna av ditt sexuella intresse? 
  • Känner du skam, skuld eller rädsla för vanor som på något sätt är kopplade till ditt sexuella intresse? 
  • Har du använt bilder på barn i sexuellt syfte eller har du märkt att du upprepade gånger hamnar på webbplatser som innehåller sexuellt material om barn? 
  • Har du upplevt en önskan att närma dig barn i ett sexuellt syfte? 
  • Har du närmat dig eller kontaktat barn som är betydligt yngre än dig i ett sexuell syfte? 
  • Vill du kunna kontrollera ditt tänkande och agerande som är förknippat med ett skadligt sexuellt intresse för barn eller bilder av barn? 

Om du svarade ja på åtminstone några av frågorna kan du titta närmare på egenvårdsprogrammen om ämnet i Psykporten. 

Syftet med egenvårdsprogrammet ReDirection är att hjälpa dig att leva utan bildmaterial som visar sexuellt våld mot barn. 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välmående om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

Nätterapier

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av