Skip to main content

FPA:s stöd för psykiska problem

Din sjukdom kan ge dig rätt till FPA:s ekonomiska stöd. FPA:s Rehabilitering gör det i sin tur lättare att leva med en sjukdom, fortsätta arbeta eller återvända till arbetslivet. 

FPA:s ekonomiska stöd

Sjukdagpenning ersätter kostnader som orsakas av sjukdom samt inkomstbortfall. Du kan till exempel få sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd eller sjukpension. FPA ersätter en del av kostnaderna för receptbelagda läkemedel. Du hittar mer detaljerad information om dessa och andra FPA-förmåner på FPA:s webbplats.

FPA:s rehabilitering

Om du på grund av en sjukdom eller skada har svårt att välja yrke eller klara av dina studier eller ditt arbete, kan du få stöd för rehabilitering. FPA ordnar rehabilitering för personer i alla åldrar och tryggar utkomsten under rehabiliteringen.

Rehabilitering gör det lättare att leva med en sjukdom, fortsätta arbeta eller återvända till arbetslivet. 

Psykiska rehabiliteringstjänster (sidan tillsvidare på finska) tillhandahålls av psykiatriska sjukhus, FPA, olika rehabiliteringsanstalter, privata tjänsteproducenter och organisationer.  

Arbetspensionsanstaltens rehabilitering

Du kan ha rätt till arbetspensionsanstaltens rehabilitering, om du är aktiv i arbetslivet. Begär mer information om detta genom företagshälsovården.

Miten Mielenterveystalo.fi voi auttaa?

Oirekyselyt

Oirekyselyn avulla voit arvioida oireidesi vakavuutta. Saat tuloksista myös vinkkejä siitä, mitä sinun kannattaisi seuraavaksi tehdä.

Omahoito-ohjelmat

Omahoito-ohjelmien avulla voit parantaa hyvinvointiasi silloin, kun sinulla on huoli mielenterveydestäsi tai lieviä oireita. Omahoito-ohjelmissa on tietoa ja harjoituksia. 

Nettiterapiat

Nettiterapia pohjautuu itsenäiseen työskentelyyn verkossa. Oireisiisi erikoistunut nettiterapeutti antaa palautetta harjoituksistasi ja vastaa niiden aikana heränneisiin kysymyksiin. Tarvitset nettiterapiaan lääkärin lähetteen.

Sinua saattaa kiinnostaa myös