Skip to main content

FPA:s stöd för psykiska problem

Din sjukdom kan ge dig rätt till FPA:s ekonomiska stöd. FPA:s Rehabilitering gör det i sin tur lättare att leva med en sjukdom, fortsätta arbeta eller återvända till arbetslivet. 

FPA:s ekonomiska stöd

Sjukdagpenning ersätter kostnader som orsakas av sjukdom samt inkomstbortfall. Du kan till exempel få sjukdagpenning, rehabiliteringsstöd eller sjukpension. FPA ersätter en del av kostnaderna för receptbelagda läkemedel. Du hittar mer detaljerad information om dessa och andra FPA-förmåner på FPA:s webbplats.

FPA:s rehabilitering

Om du på grund av en sjukdom eller skada har svårt att välja yrke eller klara av dina studier eller ditt arbete, kan du få stöd för rehabilitering. FPA ordnar rehabilitering för personer i alla åldrar och tryggar utkomsten under rehabiliteringen.

Rehabilitering gör det lättare att leva med en sjukdom, fortsätta arbeta eller återvända till arbetslivet. 

Psykiska rehabiliteringstjänster (sidan tillsvidare på finska) tillhandahålls av psykiatriska sjukhus, FPA, olika rehabiliteringsanstalter, privata tjänsteproducenter och organisationer.  

Arbetspensionsanstaltens rehabilitering

Du kan ha rätt till arbetspensionsanstaltens rehabilitering, om du är aktiv i arbetslivet. Begär mer information om detta genom företagshälsovården.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

  Egenvårdsprogram

  Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar.

   Nätterapier

   Nätterapi bygger på att arbeta självständigt online. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom kommer att ge feedback på dina övningar och svara på alla frågor du kan ha som uppkommit under dem. Du behöver en läkarremiss för nätterapier.

    Du kanske också är intresserad av