Skip to main content

Screening för ätstörningar (SCOFF)

Testet riktar sig främst till normal- och underviktiga personer som vill utvärdera sin inställning till sin egen kropp och mat. Om du är överviktig och känner att maten eventuellt dominerar ditt liv för mycket, bör du fylla i enkäten om matvanor. Du hittar testet bland Psykportens symtomtest.

Anvisningar

Läs noggrant anvisningarna nedan för att besvara frågorna och räkna ut poängen.  

Du kan inte identifieras utifrån dina svar. Vi registrerar de totala poäng du får anonymt i statistiksyfte och för eventuellt forskningsarbete. 

Kom ihåg

Om du vill att en yrkesutbildad inom hälso- och sjukvården bedömer din situation, kontakta den instans som är ansvarig för din vård.

Bedöm vid varje påstående om beskrivningen passar in på din nuvarande situation. 

Loading form ...

Tolka poäng

Använd dessa anvisningar för att tolka poängsumman. Klicka nedan på den punkt som motsvarar poängen du fick.

© BMJ, 1999. 

Översättning till finska: Hautala, L., Liuksila, P. R., Räihä, H., Väänänen, A. M., Jalava, A., Väinälä, A., & Saarijärvi, S. (2005). Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja sen varhainen toteaminen kouluterveydenhuollossa. Suomen lääkärilehti, 60(45), 4599-4605. 

Mer information: Läs om mätning och utvärdering av funktionsförmågan (Duodecim, på finska) 

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är bekymrad över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. 

    Nätterapi

    Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

    Symtomtest

    Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.