Skip to main content

Nätterapi för bulimi

Nätterapin för bulimi visar steg för steg hur man slutar hetsäta och visar vägen till ett mer balanserat förhållande till mat.

Mål

Du övar på att bryta den onda cirkeln av symtom och att bibehålla en hälsosam måltidsrytm.

Nätterapin bygger på självständigt arbete och på dokumenterat effektiva övningar. Till ditt stöd har du en nätterapeut som är specialiserad på bulimi och som du har kontakt med via meddelanden. Hen ger dig respons på dina övningar och svarar på dina frågor.

Längd

Din uppgift är att gå framåt genom att självständigt göra en session på cirka en timme varje vecka. Detta pågår i 8 veckor. Du kan genomgå sessionen och göra övningarna kopplade till den var som helst vid lämplig tidpunkt.

Hur får jag nätterapi?

Du behöver först en remiss av en läkare. Själva nätterapin är avgiftsfri för patienten.

Inloggning

Har du redan en remiss till nätterapin för bulimi? Logga in i tjänsten Min vårdväg med dina bankkoder eller ditt mobilcertifikat. Du hittar din nätterapi på förstasidan.

Mobilappen Min vårdväg

Nätterapin för bulimi är också tillgänglig i mobilappen Min vårdväg. Appen är anpassad för telefonskärmar, men innehållet motsvarar det som finns i nättjänsten. Du kan också enkelt skicka meddelanden till din nätterapeut och fylla i dagböcker i samma app.

Tekniska problem?

Du kan få hjälp med tekniska problem som rör plattformen Min vårdväg på nummer 0800 132 300. Servicenumret betjänar vardagar kl. 07–21 samt veckoslut och söckenhelger kl. 07–15.40.

Vid andra problem, kontakta verkkoterapia.tuki@hus.fi.

Dataskydd

Patientuppgifter som sparas i tjänsten är en del av HUS patientregister vars dataskyddsbeskrivning är tillgänglig på hus.fi.

Är du yrkespersonal?

Bekanta dig med remissanvisningarna för denna nätterapi.