Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för problem med ätande!

Styrs ditt liv av mat eller tankar på att äta? Lider du av ätstörningssymtom? Är du orolig för din kroppsform eller vikt?

Om du svarade ja kan det här programmet vara till hjälp för dig. Egenvårdsprogrammet för problem med ätande ger dig information om problem relaterade till ätande och kroppsbild samt verktyg för att övervinna dem.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Egenvårdsprogrammet är lämpligt för alla som vill reflektera över sitt förhållande till mat och sin kropp. En misstanke om att du kan ha ett problematiskt förhållande till mat eller din kropp är skäl nog för att genomföra programmet.

Detta egenvårdsprogram är avsett för lindriga till måttliga symtom. Detta egenvårdsprogram räcker inte till om du har svåra symtom, om du går ner mycket i vikt eller om du är underviktig. I så fall är det viktigt att du också får professionell hjälp.

Du kan använda egenvårdsprogrammet 

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
 • oavsett om du har en diagnos eller inte
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Problem med ätandet kan yttra sig på många olika sätt, du kan också ha nytta av följande program:

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du lära dig om problem med ätande och kroppsbilden.

Ätrelaterade symtom kan på många sätt påverka ditt fysiska, psykiska och sociala välbefinnande samt även påverka din ork att hantera situationer. Du får lära dig vad som orsakar och upprätthåller symtomen relaterade till ätande och kroppsbild.

Du får information om hur du kan korrigera ditt ätbeteende och näringsstatus. Du får också information om hur du kan behandla symtomen relaterade till problem med ätande och kroppsbild.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. De gör det möjligt för dig att identifiera och fundera på lösningar på din situation.

Att återhämta sig från problem med ätande och kroppsbild och göra förändringar ger ofta upphov till motstridiga tankar och känslor. Övningarna hjälper dig att utmana dina tankar och beteendemönster. Genom att öva lär du dig nya sätt att förhålla dig till olika situationer.

I den här delen ingår bland annat

 • Att du lär dig att precisionsäta
 • Att du utforska dina känslor, tankar och din kroppsbild
 • Att du lär dig att sluta jämföra dig med andra
 • Att du övar dig på att ta hand om din kropp

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du får lära dig mer om hur du kan påverka din psykiska hälsa genom att hantera din vardag och ha balans i livet. Du lär dig att hålla fast vid resultaten som du uppnått. Du får också information om var du kan få ytterligare hjälp om du behöver det.

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

 • bygger på evidensbaserade metoder som visat sig vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera symtom i vardagen.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma i gång

Var som helst, när som helst 

Egenvårdsprogrammet är alltid tillgängligt när du har tid, och du kan komma åt materialet dygnet runt, var du än befinner dig. Titta på videorna på din mobil eller ta en kaffepaus vid din dator och läs på om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig använda nya verktyg är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer hjälper de dig efterhand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta överhanden.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.

Du kan åstadkomma en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du jobbar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att ha självmedkänsla. Gå igenom programmet i lämpliga delar och ta pauser så du kan återhämta dig.