Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för barn som har problem med ätandet!

Är du orolig för ditt barns matsituationer? Är ditt småbarn selektivt med sin mat? Har barnet dålig aptit? Vägrar ditt barn i lekåldern att äta? Har era matsituationer blivit krångliga och ångestväckande?

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig och mitt barn?

Det här programmet ger dig information om ätsvårigheter hos små barn och om hur du kan stödja ditt barn.

Syftet med det här programmet är att stödja föräldrar som har barn i lekåldern eller småbarn som äter fast föda. Programmet hjälper när barnet har utmaningar med sitt ätande eller när matsituationerna är stressande.

Programmet innehåller information och övningar som du kan använda för att hjälpa ditt barn och dig själv vid måltiderna.

Programmet är avsett för barn som har lindriga och medelsvåra symtom.

Ni kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar er bäst

Programmet är gratis att använda. Du kan använda programmet och göra övningarna helt anonymt. Du behöver inte mata in dina eller ditt barns personuppgifter någonstans.

Äldre barn

Om ditt barn i skolåldern har en ätstörning kan du få hjälp av egenvårdsprogrammet för närstående till personer med ätstörning och för ungdomar finns egenvårdsprogrammet för problem med ätande.

Obs!

Om du upplever att symtomen är allvarliga, tveka inte att dessutom söka hjälp! Kontakta rådgivningen också om ditt barn

 • har svårigheter att svälja eller upplever smärta i samband med att hen sväljer
 • kräks ofta
 • hostar starkt eller drar mat in i luftstrupen när hen äter
 • har hud- eller tarmsymtom

Det är också bra att kontakta rådgivningen om du själv börjar uppleva ett behov att tvinga barnet att äta eller om barnet endast går med på att äta några få födoämnen. 

På rådgivningen bedömer personalen om det kan finnas sjukdomar eller strukturella avvikelser bakom ätsvårigheterna. Vid behov hänvisar de barnet till fortsatta undersökningar och fortsatt vård. På rådgivningen kontrollerar personalen också att ditt barn växer och utvecklas enligt sin åldersnivå.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du information om ätsvårigheter hos små barn och om de faktorer som påverkar dem.

Du kan fundera på vad problemet är för ditt barn. Du lär dig om barns aptit, vilka faktorer som påverkar den och olika ätproblem, t.ex. rädsla för att äta och selektivt ätande.

Du får tips om hur du kan uppmuntra till att äta och råd för situationer där ditt barn inte vill äta något. Du kan också avgöra när det är frågan om en ätstörning.

Dessutom får du tillfälle att fundera på familjens resurser.

2. VERKTYG

I den andra delen kommer du och ditt barn att gå mot förändring med hjälp av praktiska övningar.

Först observerar du ditt barns ätande. Utifrån dessa observationer kan du göra nödvändiga ändringar, till exempel i familjens dagliga rutiner.

Därefter får du lära dig hur du kan lindra ditt barns rädsla för att äta eller dess spänning inför nya saker. Dessa sätt är bland annat att

 • involvera barnet i matlagningen
 • skoja tillsammans
 • utforska maten med alla sinnen
 • indela livsmedel efter hur välbekanta och spännande de är.

Du får också råd för situationer där din förmåga att klara av ditt barns ätproblem sätts på prov.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

I den här delen hittar du en lista över sätt att stödja en positiv stämning och samverkan i din familj.

Du får mer information om vad ni ska tänka på för att de resultat ni har uppnått ska bli bestående.

Du hittar också länkar till olika användbara tjänster och annat innehåll från Psykporten som kan vara av intresse för dig.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Ett egenvårdsprogram

 • bygger på evidensbaserade verksamhetssätt som påvisats vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera symtom i vardagen.

Också ett verktyg för yrkespersonal

Egenvårdsprogrammet kan också användas som stödmaterial på mottagningar. Innehållet lämpar sig för både individuella samtal och gruppträffar. Programmet kan användas i sin helhet eller genom att välja ut delar av det.

Yrkespersonen kan stöda och handleda klienten i att göra egenvårdsprogrammets övningar. Man träffas vanligtvis 1–3 gånger. Under träffarna kan man till exempel fundera på vilka övningar som passar klienten bäst, samt diskutera de tankar som övningarna väcker.

I följande video (1:44) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa hela familjen att må bättre.

Kontrollista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Du kan använda det här programmet alltid när du har tid. Materialet är tillgängligt dygnet runt, oavsett var du är. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig använda nya verktyg är det viktigt med kontinuerlig övning. När ni först övar er att använda verktygen i enkla situationer, kan de småningom hjälpa dig och ditt barn också i svårare situationer.

När du svarar på frågor och övningar sparas svaren inte, för att skydda din integritet. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.

Ni kan åstadkomma en förändring

Du inleder snart ett program som handlar om ätsvårigheter hos ettlitet barn. Fint att du jobbar för ditt barns bästa. Det här programmet hjälper dig och ditt barn mot ett liv som ni önskar.

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det hör till saken, när ni jobbar för att åstadkomma bestående förändringar. Var alltså förlåtande mot dig själv och ditt barn. Genomför programmet i lämpliga delar och ta pauser så att ni får återhämta er.