Skip to main content

Ätstörningar

De vanligaste ätstörningarna är bulimi, anorexi och hetsätningsstörning BED. I en ätstörning förändras människans inställning till mat. Ätandet börjar dominera hela livet, och matvanorna blir osunda.

Information om ätstörningar

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

För att bedöma om du har en tendens att hetsäta, fyll i matvanetestet. För att bedöma din inställning till din kropp och till mat, fyll i symtomtestet för ätstörningar.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Du kanske också är intresserad av dessa teman