Skip to main content

Ätstörningar

De vanligaste ätstörningarna är bulimi, anorexi och hetsätningsstörning BED. I en ätstörning förändras människans inställning till mat. Ätandet börjar dominera hela livet, och matvanorna blir osunda.

Information om ätstörningar

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Ätstörningstest

Med hjälp av symtomtestet kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Resultaten ger dig också tips om vad du ska göra härnäst.

Egenvårdsprogram

Med hjälp av egenvårdsprogrammen kan du förbättra ditt välbefinnande om du är orolig för din psykiska hälsa eller har lindriga symtom. I egenvårdsprogrammet finns information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

    Nätterapier

    Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi. 

    Du kanske också är intresserad av dessa teman