Skip to main content

Ungas bekymmer gällande kropp och utseende 

Att kroppen förändras och blir mer vuxen väcker ofta positiva känslor, såsom stolthet. De stora förändringarna i kroppen kan också samtidigt förvirra, skapa ångest eller till och med kännas skrämmande. 

Den egna kroppen förändras snabbt 

Den snabba förändringen i den egna kroppen kan kännas främmande, och det är inte alltid lätt att anpassa sig till förändringarna. Alla förändringar i kroppen motsvarar inte heller den egna könsidentiteten, det vill säga den inre uppfattningen av det egna könet. 

Under puberteten blir man också mer medveten om sin egen kropp och dess funktioner.  

De kroppsliga förändringarna i puberteten inkluderar 

 • snabb fysisk tillväxt 
 • ökad hormonaktivitet 
 • starkare svettlukt 
 • fett hår 
 • uppkomst av finnar och fet hud 

Hudproblem sätter många ungdomars självkänsla på prov. Det finns ändå många olika behandlingsformer för dem. Det lönar sig att berätta om sina bekymmer till exempel för en förälder eller skolans hälsovårdare. 

Psyket utvecklas i en annan takt än kroppen 

Det har jämförts att en ung persons kropp förändras lika mycket under puberteten som en kvinnas kropp förändras under graviditet. Det är alltså inte så konstigt att det tar tid att vänja sig vid förändringarna. 

De fysiska förändringarna i puberteten tar i genomsnitt tre och ett halvt år, men den psykiska utvecklingen tar dubbelt så lång tid. Psyket utvecklas alltså inte i samma takt som kroppen. 

Utvecklingen fortskrider individuellt

Många jämför sin egen utveckling med kompisars utveckling. Den egna utvecklingen kan kännas för tidig eller för sen.  

Man behöver ändå inte oroa sig om förändringarna sker lite snabbare eller långsammare än hos jämnåriga. Det är helt normalt att förändringarna sker i olika takt hos olika människor. 

Det är avvikande om puberteten börjar hos en pojke under 9 år och hos en flicka under 8 år. Då är läkarundersökningar nödvändiga. 

Du räcker till och är bra som du är 

Oavsett ålder är det mycket vanligt att reflektera över sitt eget utseende. Särskilt i tonåren tänker många på sin egen längd eller vikt. Formen eller storleken på muskler, könsorgan, bröst och andra delar av kroppen kan också bekymra. 

Ingen kan påverka alla sina egenskaper. Det är inte nödvändigtvis heller möjligt att bara bestämma om man gillar en del av sig själv eller inte. Därför är det bra att öva på en rättvis och accepterande attityd mot sig själv. 

Var kan jag söka hjälp?

Det är bra att komma ihåg att kroppen och utseendet förändras när man växer. Alla egenskaper är inte nödvändigtvis bestående. Utseendet i sig definierar inte heller dig och ditt liv. 

Prova på att ändra perspektiv

Fråga dig själv

 • Vad skulle du säga för att uppmuntra en kompis med likadana bekymmer?
  • Kan du säga samma sak till dig själv?
 • Och kan någon annan tänka annorlunda om någon av de egenskaper du inte tycker om?
 • Skulle du också kunna se dig själv med andra ögon? 
 • Vad mer är du än din kropp?
  • Vad är viktigt och meningsfullt för dig? 

Berätta om dina bekymmer 

Även om det känns svårt och meningslöst, lönar det sig att berätta för en trygg vuxen eller en god vän att man mår dåligt. När man berättar om sin situation är man inte längre ensam med de svåra tankarna. När man pratar med någon annan blir också de egna känslorna och tankarna ofta klarare.

Ta Psykporten till hjälp

Hjälp med olika bekymmer kan också fås från Psykportens egenvårdsprogram, som du kan gå igenom antingen ensam eller tillsammans med en närstående eller en yrkesperson. I slutet av sidan hittar du innehåll som rekommenderas för ångest.

Professionell hjälp

En yrkespersons hjälp behövs särskilt om de egna resurserna, Psykportens tips och stödet från närstående inte räcker till. Yrkespersonen lyssnar och stöder. I allmänhet försöker man också hitta nya perspektiv och sätt att hantera den svåra situationen tillsammans.

Du kan söka hjälp till exempel

 • hos hälsovårdaren
 • hos skolkuratorn
 • hos skolpsykologen
 • på ungdomsstationen
 • chatt-tjänster

Hur kan Psykporten.fi hjälpa dig?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • peptalk från andra unga

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi går ut på att man gör olika uppgifter på egen hand. En nätterapeut ger respons på de uppgifter som du gör och svarar på dina frågor. Nätterapeuten har specialiserat sig på den typen av symtom som du har. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av