Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för unga med ångest!

Känner du att du lider av ångest? Oroar du dig för saker i förväg? Låter du bli att göra saker på grund av ångest? Är du rädd för att prata med kompisar? Känner du dig pressad att prestera?

Om du svarade ja, kan egenvårdsprogrammet för ångest vara något för dig. Egenvårdsprogrammet för ångest ger dig information om ångest och om verktyg för att bearbeta den.

Psykporten innehåller också det för föräldrarna avsedda Egenvårdsprogrammet för barn med ångest (tillsvidare på finska) som ger föräldrarna nyttig information om hur de kan stödja ett barn som lider av ångest och vilka metoder som kan tillämpas för detta. 

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Egenvårdsprogrammet är avsett i synnerhet för unga personer, men det lämpar sig för alla, oavsett ålder.

Programmet är avgiftsfritt. Du kan delta i egenvårdsprogrammet och övningarna helt anonymt. Du behöver inte uppge dina personuppgifter någonstans.

Det här egenvårdsprogrammet har gjorts med tanke på lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • oavsett om du har fått en diagnos eller inte
  • självständigt eller som stöd för annan vård och behandling
  • genom att gå igenom hela programmet eller välja ut endast de punkter som bäst sammanfaller med dina behov
  • genom att framskrida i egen takt – till exempel steg för steg, sakta men säkert
  • gå tillbaka flera gånger till det innehåll som intresserar dig

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. Vad handlar det om?

I den första delen får du information om ångest. Du lär dig identifiera ångestsymtomen samt vilka faktorer som orsakar och upprätthåller dessa.

2. Verktyg

I den andra delen börjar du ta steg mot en förändring.

Du utmanar dina tankar och handlingsmönster. När du övar lär du dig nya sätt att hantera de svåra situationerna.

3. Råd för fortsättningen

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du får lära dig mer om hur du kan stödja din psykiska hälsa genom olika val i vardagen som hjälper att få balans i livet. Du lär dig att upprätthålla resultaten du uppnått.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen.

Det här är också ett verktyg för yrkespersoner

Det här kan användas som en helhet eller i delar som ett stöd vid gruppträffar eller individuella träffar.

Yrkespersoner kan ge stöd och handledning när övningarna ska göras. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behövs vanligtvis 1–3 träffar. Då kan man till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Obs!

Om du upplever att dina symtom är allvarliga, tveka inte att dessutom söka hjälp!

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst 

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid, dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya verktyg är det viktigt att kontinuerligt öva. Genom att öva på att använda verktygen i lätta situationer, så hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta överhanden.

För att skydda din integritet registreras inte svar på enkäter och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil. 

Du kan få till stånd en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar.

Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga avsnitt och ta pauser så du får återhämta dig.