Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för unga med ångest!

Känner du att du lider av ångest? Oroar du dig för saker i förväg? Eller blir du nervös i sociala situationer? Känner du dig pressad att prestera? Har du haft panikattacker? Eller känner du separationsångest? Har du kanske tvångstankar eller tvångshandlingar som tar all din energi?

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Programmet riktar sig till ungdomar i högstadieåldern och uppåt med några av följande ångestsymtom:

 • social ångest
 • panikattacker
 • tvångstankar eller tvångshandlingar
 • överdriven oro eller ångest
 • separationsångest.

Man kan ha ett eller flera symtom på ångest.

Det här egenvårdsprogrammet har gjorts med tanke på lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • oavsett om du har en diagnos eller inte
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Be om hjälp!

Du kan nå mer bestående resultat om du bekantar dig med egenvårdsprogrammet tillsammans med en närstående eller yrkesperson. Yrkespersonen kan till exempel vara en hälsovårdare eller psykolog från din skolas elev- och studerandevård.

Bekanta er med innehållet och prova övningarna tillsammans. Din närstående eller yrkespersonen kan hjälpa dig lägga upp en plan för att genomföra egenvårdsprogrammets övningar. Personen kan också stöda och uppmuntra dig samt diskutera tankar, som programmet väcker hos dig.

För barn som lider av ångest finns ett särskilt egenvårdsprogram för föräldrar:

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen får du lära dig mer om ångest i allmänhet och om olika typer av ångestsymtom.

I programmet berättar unga människor om sina egna bekymmer. Kanske kan du identifiera liknande tankar eller rädslor hos dig själv?

 • "Jag blir nervös när jag är bland andra människor"
 • "Jag oroar mig hela tiden"
 • "Jag får panikattacker"
 • "Jag har tvångssymtom"
 • "Jag är rädd för att vara ensam"

I egenvårdsprogrammet får du tips av en terapeut om vad du kan göra.

2. VERKTYG

Övningarna är kärnan i programmet. Med hjälp av dem kan du hitta lösningar för din egen situation.

Eftersom ångest påverkar dig på många olika sätt finns det olika sätt att lindra den. Övningarna fokuserar på tre olika områden

 • Tankesätt - du lär dig att utmana och testa dina tankar
 • Lugna kroppen och sinnet - du lär dig att slappna av och hantera även intensiv ångest
 • Övervinna dina rädslor - du kommer att kunna styra ditt liv i den riktning du vill att det ska gå

Du kan göra alla övningar eller välja de som bäst passar din situation.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du får lära dig mer om

 • hur ett balanserat liv påverkar den mentala hälsan
 • vart du vid behov kan vända dig för att få hjälp

I följande video (1:34) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Detta program

 • baserar sig på säkra och evidensbaserade metoder som visat sig vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen.

Det här är också ett verktyg för yrkespersonal

Det här egenvårdsprogrammet kan även som helhet eller i delar användas som stöd för grupper eller individuella möten.

Yrkespersonen kan 

 • utvärdera ifall den unga personen har tillräckligt med ork för att delta i egenvården
 • hjälpa den unga personen att välja rätt egenvårdsprogram
 • välja ut övningar och sidor med information som lämpar sig för unga
 • utföra övningar tillsammans med den unga personen
 • stöda och vägleda den unga i genomförandet av egenvårdsprogrammet.

Under genomgången av egenvårdsprogrammet träffas man vanligtvis 1–3 gånger. Vid behov kan man träffas flera gånger.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att ha tålamod. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när du känner att symtomen håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan åstadkomma en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att det ibland känns svårt att arbeta med egenvårdsprogrammet. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.

Håll koll på hur långt du har kommit med egenvården

Anteckna vilken sida i egenvårdsprogrammet som du arbetat med senast så vet du var du ska fortsätta nästa gång.

Du kan också lägga in en påminnelse i din telefon eller kalender om när du tänker fortsätta med egenvårdsprogrammet. Det är lätt hänt att det annars glöms bort. Du kan själv välja i vilken takt du vill genomföra programmet.