Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för unga med ångest!

Känner du att du lider av ångest? Oroar du dig för saker i förväg? Låter du bli att göra saker på grund av ångest? Är du rädd för att prata med kompisar? Känner du dig pressad att prestera?

Om du svarade ja, kan egenvårdsprogrammet för ångest vara något för dig. Egenvårdsprogrammet för ångest ger dig information om ångest och verktyg för att bearbeta den.

Psykporten innehåller också det för föräldrarna avsedda Egenvårdsprogrammet för barn med ångest som ger föräldrarna nyttig information om hur de kan stöda ett barn som lider av ångest och vilka metoder som kan tillämpas för detta.

Är detta egenvårdsprogram något för mig?

Egenvårdsprogrammet är avsett i synnerhet för unga personer, men det lämpar sig för alla, oavsett ålder.

Programmet är avgiftsfritt. Du kan delta i egenvårdsprogrammet och övningarna helt anonymt. Du behöver inte uppge dina personuppgifter någonstans.

Det här egenvårdsprogrammet har gjorts med tanke på lindriga och medelsvåra symtom.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

  • 24/7
  • gratis
  • oavsett ålder
  • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
  • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst
  • oavsett om du har en diagnos eller inte
  • på egen hand eller som tillägg till övrig vård

Vårt mål är att alla snabbt ska kunna få information och hjälp på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

För barn som lider av ångest finns ett särskilt egenvårdsprogram för föräldrar:

Programmet består av följande delar

1. Vad handlar det om?

I den första delen får du information om ångest. Du lär dig identifiera ångestsymtomen samt vilka faktorer som orsakar och upprätthåller dessa.

2. Verktyg

I den andra delen börjar du ta steg mot en förändring.

Du utmanar dina tankar och beteendemönster. Du lär dig att lugna ner kroppen och utmana dina rädslor med hjälp av nya sätt att hantera de svåra situationerna.

3. Råd för framtiden

I den sista delen riktar du blicken mot framtiden.

Du får lära dig mer om hur du kan stöda din psykiska hälsa genom olika val i vardagen som hjälper att få balans i livet. Du lär dig att upprätthålla resultaten du uppnått.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet

  • bygger på metoder som i studier och klinisk verksamhet visats vara effektiva
  • består av tre delar
  • innehåller information och övningar som hjälper dig att fungera och hantera dina symtom i vardagen.

Det här är också ett verktyg för yrkespersoner

Det här kan användas som en helhet eller i delar som ett stöd vid gruppträffar eller individuella träffar.

Yrkespersoner kan ge stöd och handledning när övningarna ska göras. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behövs vanligtvis 1–3 träffar. Då kan man till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Egenvårdsprogrammet är tillgängligt alltid när du har tid och du kan komma åt materialet dygnet runt, oavsett var du befinner dig. Du kan titta på videorna på din mobiltelefon eller äta ditt mellanmål vid datorn och läsa mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att öva regelbundet. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när känslorna håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan få till stånd en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du jobbar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt om övningarna ibland känns svåra. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar.

Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.