Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för självkänsla och identitetsfrågor!

Känner du dig vilsen? Försöker du hitta din egen grej? Tycker du att du har dålig självkänsla? Tycker du att du är dålig eller otillräcklig? Jämför du dig hela tiden med andra?

Du kan få hjälp med att fundera på och bearbeta bland annat dessa frågor i det här egenvårdsprogrammet

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Programmet riktar sig särskilt till ungdomar i högstadieåldern.

Många ungdomar funderar på sin plats i världen, riktningen i livet och deras relationer till andra människor. Trots att ungdomar i synnerhet funderar på dessa frågor, är det bra att kontrollera den egna riktningen under hela livet.

Detta program är lämpligt för dig, oavsett ålder, om du vill lära känna dig själv bättre eller om du upplever att din dåliga självkänsla begränsar ditt liv.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • på egen hand eller som tillägg till övrig vård
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla ska kunna få information och hjälp snabbt, på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Be om hjälp!

Du kan nå mer bestående resultat om du bekantar dig med egenvårdsprogrammet tillsammans med en närstående eller yrkesperson. Yrkespersonen kan till exempel vara en hälsovårdare eller psykolog från din skolas elev- och studerandevård.

Bekanta er med innehållet och prova övningarna tillsammans. Din närstående eller yrkespersonen kan hjälpa dig lägga upp en plan för att genomföra egenvårdsprogrammets övningar. Personen kan också stöda och uppmuntra dig samt diskutera tankar, som programmet väcker hos dig.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om självkänsla och att hitta din egen riktning, samt de saker som påverkar dessa.

Du reflekterar över dig själv och din historia. Du får insikt i hur dina tidigare erfarenheter kan påverka dig i nuläget. Genom att reflektera över ditt förflutna kan du förstå dig själv bättre.

Du kommer också att lära dig hur världen omkring dig påverkar dina tankar och handlingar. Du får också fundera på vilken riktning du vill ta i livet.

I videoklippen delar andra ungdomar med sig av sina erfarenheter och tankar. Du kanske känner igen dig i upplevelserna.

2. VERKTYG

I den andra delen kan du göra praktiska övningar för att förbättra ditt välbefinnande.

I den här delen

 • Undersöker du din egen historia och dina uppfattningar om ditt liv.
 • Får du göra övningar som hjälper dig att göra dig fri från tankar och berättelser som kanske begränsar ditt liv.
 • Kommer du att reflektera över vad som är viktigt för dig och vad du vill fokusera på i ditt liv.
 • Identifierar du dina styrkor och utmaningar.
 • Får du lära dig problemlösning och hur man sätter upp mål.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen vänder du blicken mot framtiden.

I den sista delen får du lära dig mer om hur ett balanserat liv påverkar ditt sinne och välbefinnande. Du får tips om hur du ska kunna behålla de resultat du har uppnått.

Du hittar också länkar till annat innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

I följande video (1:18) presenterar vi egenvårdsprogrammets upplägg. Du får veta hur programmets övningar och information kan hjälpa dig att börja må bättre.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Detta program

 • baserar sig på säkra och evidensbaserade metoder som visat sig vara effektiva
 • består av tre delar
 • innehåller information, konkreta råd och övningar som hjälper dig i vardagen.

Det här är också ett verktyg för yrkespersonal

Det här egenvårdsprogrammet kan även som helhet eller i delar användas som stöd för grupper eller individuella möten.

Yrkespersonen kan 

 • utvärdera ifall den unga personen har tillräckligt med ork för att delta i egenvården
 • hjälpa den unga personen att välja rätt egenvårdsprogram
 • välja ut övningar och sidor med information som lämpar sig för unga
 • utföra övningar tillsammans med den unga personen
 • stöda och vägleda den unga i genomförandet av egenvårdsprogrammet.

Under genomgången av egenvårdsprogrammet träffas man vanligtvis 1–3 gånger. Vid behov kan man träffas flera gånger.

Obs!

Tveka inte att söka hjälp om du upplever att dina symtom är allvarliga!

Minneslista för att komma igång

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig nya färdigheter är det viktigt att ha tålamod. När du börjar med att öva på att använda verktygen i lätta situationer, hjälper de dig efter hand också i svårare situationer när du känner att symtomen håller på att ta över.

För att skydda din integritet sparas inte svar på tester och övningar. Om du vill spara dem kan du kopiera in dem i en separat fil.

Du kan åstadkomma en förändring

Du får snart börja med egenvårdsprogrammet. Fint att du arbetar på att hjälpa dig själv. Egenvårdsprogrammet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.

Det är normalt att det ibland känns svårt att arbeta med egenvårdsprogrammet. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar. Kom alltså ihåg att inte vara för hård mot dig själv. Gör programmet i lämpliga delar och ta pauser så att du kan återhämta dig.

Håll koll på hur långt du har kommit med egenvården

Anteckna vilken sida i egenvårdsprogrammet som du arbetat med senast så vet du var du ska fortsätta nästa gång.

Du kan också lägga in en påminnelse i din telefon eller kalender om när du tänker fortsätta med egenvårdsprogrammet. Det är lätt hänt att det annars glöms bort. Du kan själv välja i vilken takt du vill genomföra programmet.