Skip to main content

Egenvårdsprogram

Välkommen till egenvårdsprogrammet för självkänsla och identitetsfrågor

Känner du dig vilsen? Försöker du hitta din egen grej? Tycker du att du har dålig självkänsla? Tycker du att du är dålig eller otillräcklig? Jämför du dig hela tiden med andra?

Du kan få hjälp med att fundera på och bearbeta bland annat dessa frågor i det här egenvårdsprogrammet

Är det här egenvårdsprogrammet något för mig?

Många ungdomar funderar på sin plats i världen, riktningen i livet och deras relationer till andra människor. Trots att ungdomar i synnerhet funderar på dessa frågor, är det bra att kontrollera den egna riktningen under hela livet.

Detta program är lämpligt för dig om du vill lära känna dig själv bättre eller om du upplever att din dåliga självkänsla begränsar ditt liv.

Du kan använda egenvårdsprogrammet

 • 24/7
 • gratis
 • oavsett ålder
 • anonymt - du behöver inte ange dina personuppgifter
 • i sin helhet eller genom att välja de delar som passar dig bäst

Vårt mål är att alla ska kunna få information och hjälp snabbt, på ett lättillgängligt sätt och med låg tröskel.

Programmet består av följande delar

1. VAD HANDLAR DET OM?

I den första delen lär du dig om självkänsla och att hitta din egen riktning, samt de saker som påverkar dessa.

Du reflekterar över dig själv och din historia. Du får insikt i hur dina tidigare erfarenheter kan påverka dig i nuläget. Genom att reflektera över ditt förflutna kan du förstå dig själv bättre.

Du kommer också att lära dig hur världen omkring dig påverkar dina tankar och handlingar. Du får också fundera på vilken riktning du vill ta i livet.

I videoklippen delar andra ungdomar med sig av sina erfarenheter och tankar. Du kanske känner igen dig i upplevelserna.

2. VERKTYG

I den andra delen kan du göra praktiska övningar för att förbättra ditt välbefinnande.

I den här delen

 • Undersöker du din egen historia och dina uppfattningar om ditt liv.
 • Får du göra övningar som hjälper dig att göra dig fri från tankar och berättelser som kanske begränsar ditt liv.
 • Kommer du att reflektera över vad som är viktigt för dig och vad du vill fokusera på i ditt liv.
 • Identifierar du dina styrkor och utmaningar.
 • Får du lära dig problemlösning och hur man sätter upp mål.

3. RÅD FÖR FRAMTIDEN

I den sista delen vänder du blicken mot framtiden.

I den sista delen får du lära dig mer om hur ett balanserat liv påverkar ditt sinne och välbefinnande. Du får tips om hur du ska kunna behålla de resultat du har uppnått.

Du hittar också länkar till annat innehåll i Psykporten som kan vara av intresse för dig.

Vad är ett egenvårdsprogram?

Egenvårdsprogrammet 

 • bygger på evidensbaserade metoder som påvisats vara effektiva 
 • består av tre delar 
 • innehåller information och övningar som hjälper dig att hantera utmaningar i vardagen

Det här är också ett verktyg för yrkespersoner

Programmet kan användas som stöd för grupper eller individuella möten som en helhet eller i delar.

Professionell personal kan ge stöd och handledning i övningarna. För att gå igenom egenvårdsprogrammet behövs vanligtvis 1–3 träffar. Då kan du till exempel prata om de tankar som har kommit upp under övningarna och fundera på vilka övningar som passar bäst.

Checklista för att komma igång

Var som helst, när som helst

Detta program är alltid tillgängligt för dig när du har tid. Materialet kan nås dygnet runt, oavsett var du är. Titta på videorna på din mobiltelefon eller ta en kaffepaus vid din dator och läs mer om ämnet.

Aktiv övning ger resultat

När man lär sig använda nya verktyg är kontinuerlig övning viktigt. När du övar på att använda verktygen först i enkla situationer, kommer de gradvis att hjälpa dig i svårare situationer där känslorna tar överhanden.

För att skydda din integritet registreras inte svaren på övningarna. Om du vill spara dem kan du kopiera dem till en separat fil.

Du kan få till stånd en förändring

Du håller på att starta egenvårdsprogrammet. Fint att du jobbar på att hjälpa dig själv. Programmet hjälper dig att komma närmare det liv du vill leva.  

Det är normalt om programmet känns utmanande ibland. Det är oundvikligt när du strävar efter bestående förändringar.

Kom alltså ihåg att vara barmhärtig mot dig själv. Gör programmet i lämpliga avsnitt och ta pauser så du får återhämta dig.