Skip to main content

Bekymmer i puberteten

Puberteten inleder ungdomsåren. Det sker ännu många förändringar efter puberteten i utvecklingen hos ungdomen, både i kroppen, hjärnan och det sociala livet. Förändringarna sker alltid i individuell takt.

Vilka är de typiska svårigheterna under puberteten?

Livsskedet kan vara förvirrande och stressande, eftersom det kräver mycket anpassning till nya saker. På grund av förändringarna kan man ibland känna sig nere och känna ångest. Det är normalt.  Ofta är puberteten dock också förknippad med mycket nytt, intressant och inspirerande.

Typiska bekymmer är till exempel följande:

 • Är min kropp normal? Till exempel storleken och formen på brösten, musklerna, höften eller penisen kan bekymra.
 • Fungerar min kropp som den ska?
 • Har puberteten börjat vid rätt ålder?
 • Är jag lika bra som andra och duger jag åt andra?
 • Kommer det att bli annorlunda att umgås med kompisarna?
 • Har andra redan provat saker som jag inte provat?
 • Blir jag efter mina kompisar?
 • Blir jag accepterad om jag inte provar samma saker som andra?

Hur hanterar man bekymren?

Om du bekymrar dig för förändringarna i dig kan du berätta om det för en närstående vuxen eller en yrkesperson, till exempel en skolhälsovårdare.

Det som oroar dig just nu kan ännu förändras mycket med tiden. Därför är det viktigt att ge sig tid för formandet av den egna identiteten och förändringarna i kroppen. Förändringarna sker alltid i individuell takt. Alla har en unik kropp, ett unikt sätt att tänka och ett unikt känsloliv.

Fundera också på vad som är viktigt för dig. Lägg märke till dina egna styrkor och ta dig tid att även utforska dina utmaningar. Var stolt över den du är.

Umgås med sådana människor som du verkligen trivs med och som accepterar dig som du är.

Vad betyder pubertet? 

Under puberteten börjar den fysiska utveckling som leder till vuxendom. Både den fysiska och psykiska utvecklingen fortsätter till viss del långt efter att puberteten börjat. Puberteten varar från 2 till 5 år och ungdomsåren från 10 till 15 år.

Förändringarna i puberteten orsakas av förändringar i kroppens hormoner. Hormonerna påverkar förutom kroppen även tänkandet och känslorna.

När börjar puberteten?

Läkare tidsbestämmer puberteten ur biologisk synvinkel: puberteten anses börja när testiklarnas längd är 2,5 cm eller mer, eller det finns fasta knölar bakom bröstvårtorna. Detta stadium börjar mellan 8 och 13 år för flickor och mellan 9 och 13,5 år för pojkar.

Efter att en pojkes pubertet har börjat fortsätter den vanligtvis oavbrutet. De biologiska förändringarna hos flickor avbryts lättare, till exempel på grund av sjukdom eller viktminskning.

Man är inte lika eniga om när puberteten tar slut som man är om dess början. Många anser att slutet på tillväxten är slutet på puberteten. För flickor betyder det ungefär i mitten av ungdomsåren. Pojkars tillväxt varierar mer och kan fortsätta fram till uppbådsåldern.

Hur kan Psykporten.fi hjälpa?

Chillaa-appen för unga (på finska)

Chillaa-appen hjälper till vid ångest, spänning och stress och hjälper dig att bygga upp ditt självförtroende.

 • alltid i fickan som stöd
 • ingen inloggning
 • avslappnings- och mindfulnessövningar
 • tips för svåra situationer
 • tips från andra ungdomar

Symtomtest

Med hjälp av symtomtesten kan du bedöma hur allvarliga dina symtom är. Utgående från dina svar får du tips på vad du kan göra för att underlätta din situation.

Egenvårdsprogram

Om du är orolig över din psykiska hälsa eller har lindriga symtom kan egenvårdsprogrammen hjälpa dig att må bättre. Egenvårdsprogrammen innehåller information och övningar. Kolla in egenvårdsprogrammet för:

Nätterapier

Huvudsakligen för personer över 16 år. Du behöver en remiss och bankkoder.

Nätterapi bygger på ett självständigt arbetssätt på nätet. En nätterapeut som är specialiserad på dina symtom ger dig respons på dina övningar och svarar på frågor som dyker upp. Du behöver en läkarremiss för nätterapi.

Nätterapin för unga med social fobi är avsedd för 13–17-åringar. De övriga nätterapierna är avsedda för personer över 16 år.

Du kanske också är intresserad av